4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vzniku odpadů, recyklace a zachování zdrojů. Jak udržitelný je průmysl kontaktních čoček?

13. 11. 2018

Udržitelnost je velkým problémem naší společnosti. Platí to nejen v osobním životě, ale jistým způsobem také pro průmysl. Jak se však staví k tomuto tématu výrobci kontaktních čoček?

Ilustrační obrázek

Originální velikost  Ilustrační obrázek

Zdroj:  DOZ

 

Na kongresu kontaktních čoček ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2016 se odehrál zajímavý moment: Mladá žena z pléna se zeptala, jak má vysvětlit svým zákazníkům, že jednodenní kontaktní čočky jsou z environmentálního hlediska obhajitelné.

                Ostřílení vedoucí předních firem, zabývajících se výrobou kontaktních čoček, se shodnou v jednom: v rozpačitém hledání odpovědi. Začnou se vyptávat, kde takový zákazník žije, aby mohli tuto otázku, pokud možno označit za ojedinělou, jelikož zákazník pochází z jisté městské čtvrti, který jej pasuje do módního eko veganského sluníčkáře. Jenže na vznesenou otázku nakonec nejsou schopni plnohodnotně odpovědět.

Skutečnost, že otázka udržitelnosti v průmyslu kontaktních čoček zaměstnává i jiné optiky, prokazuje i čtenářský dopis v časopisu DOZ v rubrice Green DOZ z února 2013: „Hodnotím probíhající přeorientování našeho oboru směrem k udržitelnosti a s tím související článek velmi pozitivně. K výrobcům kontaktních čoček se však koncept udržitelnosti zatím znatelně nedopracoval. Kromě pravidelně probíhajícího produktového marketingu a mocného přebalování malých balíčků kontaktních čoček, jsou to především cestovní sady roztoků na čočky, které se staly ždímačkou přírodních zdrojů. Jak ale můžeme tyto nadmíru ošklivé kosmetické pytlíky ospravedlnit?“

V našem aktuálním průzkumu mezi uživateli kontaktních čoček uvedly pouze tři osoby, že skutečnost, zda výrobci čoček postupují ekologicky, je pro ně při výběru čoček nedůležitá nebo spíše nedůležitá - všichni ostatní považovali tuto skutečnost za důležitou nebo spíše důležitou. Kteří výrobci však splňují ekologická kritéria?

Je pravda, že odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché. Kompromisy jsou pro moderní život často nezbytné. I tento článek byl napsán na notebooku, přestože je známo, že se kovy vzácných zemin těží do jisté míry za nelidských okolností. Návštěvnici kongresu by se tak dalo odpovědět asi tímto způsobem: Nositel jednodenních kontaktních čoček, který jejich obal odpovídajícím způsobem likviduje, se chová z ekologického hlediska ohleduplněji než ten, kdo používá měsíční čočky, ale nosí je jen sporadicky. Navíc se společně s párem kontaktních čoček nejpozději po třech měsících likviduje také skoro nepoužitá láhev roztoku, případně několik menších lahviček. Eventuálně také oční kapky, které by u moderních jednodenních kontaktních čoček třeba ani nebyly nutné.

Recyklační kontejner nebo žlutý pytel

Recyklace, upcyklace nebo cradle-to-cradle koncept (doslova od kolébky ke kolébce) už naštěstí nejsou úplně cizím slovem. O správné likvidaci odpadů v Německu bychom ostatně mohli napsat samostatný článek, jelikož se metody dle bydliště liší. Snazší je to s přebalováním obalů kontaktních čoček, které jsou z papíru a najdou tudíž své místo v kontejneru na papír nebo ve sběrně starého papíru, patřící nějakému spolku či dobročinné organizaci. V některých městech, jako je Berlín nebo Wiesbaden, již existuje recyklační kontejner na likvidaci blistrů. Doporučuje se úplně odstranit víčko blistru, aby se snáze oddělila část s obsahem kovů od části plastové. Ve většině obcí patří blistrové obaly do žlutých pytlů nebo žlutých kontejnerů, které se v některých obcích nazývají také zelené kontejnery. Kontaktní čočky se nesplachují do odpadu a nepatří ani do bioodpadu, nýbrž právě do výše zmíněných kontejnerů či pytlů. Poukazuje na to takzvaný zelený bod na obalu.

Bohužel velká část obsahu žlutých pytlů se dle místa bydliště v Německu spaluje. Pokud by se chtěl zákazník informovat o likvidaci kontaktních čoček, žádný výsledek v internetového vyhledávači ho neodkáže na stránky výrobce. Zákazník se tedy musí prokousat přes různé stránky, články nebo číst fóra a pokusit se najít (správnou?) odpověď sám. Podle telefonického sdělení e-shopu s kontaktními čočkami a blogu si výrobci údajně berou kontaktní čočky zpět k recyklaci. A cestovní sady? Ty po prvním nákupu vlastně už nikdo nepotřebuje a jsou nadbytečné.

Jaké důsledky mohou vyvozovat účastníci průzkumu, kteří si přejí ekologicky jednajícího dodavatele čoček? Ačkoliv jsme si odpovědi některých představitelů oboru vyžádali, s odpověďmi se poněkud zdráhali. V naději, že se nejedná jen o marketingové ústupky odpovídající duchu doby, nýbrž o skutečné volání po akci, se zdá, že někteří výrobci se staví k tomuto tématu otevřeně a uznávají svou odpovědnost. U firmy Alcon však prosí o pochopení, že se k tomuto tématu nebudou vyjadřovat. Bausch a Lomb děkují za zájem o toto téma, kapacity jsou však vyčerpány a na otázku nemohou odpovědět. Na firemních stránkách jsou přinejmenším k nalezení environmentální deklarace, kde se může člověk informovat o aktuálním principu ochrany životního prostředí.

Zdroje je třeba chránit

Frank Hauerken, výkonný ředitel DACH & Benelux z CooperVision, píše: „Spotřebitelé si od kontaktních čoček slibují flexibilitu, vysoké a dlouhotrvající pohodlí, optimální zdravotní nezávadnost, kontrolovatelné náklady, stejně jako snadnou a hygienickou každodenní manipulaci. Jednodenní kontaktní čočky splňují toto všeobecné pohodlí na 100 procent a vyhovují flexibilnímu, modernímu a zdravému životnímu stylu zákazníka.“

Zároveň je třeba uvážit, že u kontaktních čoček se jedná o zdravotnické prostředky, na jejichž výrobu se vztahují obzvlášť přísné bezpečnostní a hygienické předpisy. „Vysoké výrobní náklady zajišťují, že koncový zákazník může nosit naprosto hygienický a bezpečný produkt. V CooperVision neustále zvažujeme a kontrolujeme, jak lze v jednotlivých fázích životního cyklu kontaktní čočky zachovat ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí.“

Hauerken nabízí několik příkladů. „CooperVision byl v Německu jedním z prvních partnerů, který s Deutsche Post přispěl ke vzniku eDopisu. Zákazníci CooperVision si tak mohou vybrat, zda obdrží fakturu v papírové podobě nebo v podobě elektronické, která šetří zdroje. Rovněž v oblasti reklamních aktivit usilujeme o uvědomělou udržitelnost životního prostředí. Naši zákazníci jsou tedy zvyklí, že objednané zboží obdrží zabalené pouze v papíru nebo kartonu. Těžko recyklovatelné plnicí materiály z plastů záměrně nepoužíváme. Náš závazek k ochraně životního prostředí a udržitelnosti potvrdila v minulém roce také různá ocenění. V roce 2017 jsme obdrželi například cenu Four Energy and Water Conservation nebo A Second Straight Recycling Platinum Award za naši výrobnu v Puerto Ricu.“

Firma Menicon pak odkazuje na svou mateřskou společnost v Japonsku. Odtud pochází důraz na to, že se každý jedinec a každý podnik musí vážně zamýšlet nad životním prostředím. Jinak dochází k vymírání mnoha živočišných druhů a nezadržitelnému oteplování země. Společnost má sociální odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům i životnímu prostředí. Dopady na životní prostředí je třeba trvale redukovat a tyto negativní dopady kompenzovat. V detailu to znamená, že se instalují úsporné programy na vodu a elektřinu a spotřeba energie se neustále snižuje.

„Při vývoji nových produktů a služeb pracuje Menicon neustále na tom, aby se zatížení pro životní prostředí zmenšovalo, například omezením odpadů z výroby,“ říká Anton Scherer, výkonný ředitel Meniconu. Příkladem je Menicon-Flat-Pack, který vyžaduje v porovnání s původními blistrovými obaly menší množství obalového materiálu.

Bez centrálního skladu a dlouhých dodavatelských řetězců

V roce 2009 zahájila firma Menicon Eko-zelenou kampaň a jako příspěvek k zalesňování zasadila 500 sazenic. Takové množství odpovídá jednomu metru čtverečnímu lesa na každého člena plánu MELS, což je předplatitelský systém pro uživatele kontaktních čoček v Japonsku.

Stefan Baase, marketingový ředitel společnosti Wöhlk Contactlinsen GmbH, vysvětluje: „Otázka udržitelnosti hraje u nás v celém výrobním řetězci důležitou roli. Takže si například materiály pro mnohé naše produkty vyrábíme sami. Kromě toho přikládáme velký význam dlouhé životnosti našich kontaktních čoček - o dlouhodobou snášenlivost se stará mimo jiné ochranný profil okraje čoček. Stejně důležitá je pro nás péče o dlouhodobé obchodní vztahy s našimi partnery. Nejlepším příkladem je ale pravděpodobně naše výroba na zakázku: kontaktní čočky se vyrábí u nás v Schönkirchenu a okamžitě se posílají dál - ovšem teprve tehdy, až je zákazník skutečně potřebuje a také přesně ty čočky, které potřebuje. Wöhlk nemá žádný centrální sklad ani dlouhé dodavatelské řetězce.“

Něco podobného vzkazuje i společnost Hecht. „Firma Hecht vyvíjí a vyrábí od svého založení před 40 lety v jižním Německu pevné a měkké kontaktní čočky. Od první myšlenky nové čočky, přes vývojový proces, až po dodání hotového produktu jde všechno pod jednou střechou a z jedné ruky. Úzká propojenost všech pracovních kroků, krátké trasy i přímý kontakt se zaměstnanci napomáhají vysokému stupni flexibility a zaručují nejvyšší standardy kvality našich produktů“, zní vyjádření tiskového oddělení Hecht.

Příkladem významu sociálního aspektu udržitelnosti ve společnosti Hecht je sladění práce a rodiny. Hecht nabízí svým zaměstnancům flexibilní model návratu do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené - a to zcela individuálně. V roce 2013 se pustili do rozšiřování firemní budovy. Díky použití odpadního tepla z výroby pro účely vytápění nové budovy se výrazně snížila spotřeba energie. Dlouhodobé úspory nákladů, jakož i ochrana životního prostředí díky snížení emisí CO2, stojí za udržitelností v oblasti ekologie a ekonomie.

Hecht vyrábí výhradně jednodenní kontaktní čočky. Náklady na materiál a spotřebu zdrojů při výrobě kontaktních čoček jsou udržovány na minimu. Myšlenka udržitelnosti se - na rozdíl od měsíčních kontaktních čoček v blistrovém obalu - odráží přímo v jednodenních kontaktních čočkách, které vedou k trvalému vztahu mezi vývojářem a jejími uživateli. Odpovídajícími kvalifikačními opatřeními posílil Hecht své obchodní partnery a plně je podpořil.

„Motto firmy Viditelně lepší vede k udržitelnosti samovolně a nalézáme ji v mnoha oblastech. Proto je tedy udržitelnost důležitým aspektem v mnoha oblastech úspěšné historie společnosti Hecht Contactlinsen GmbH,“ vysvětluje tiskové oddělení.

Žádnou odpověď jsme až do redakční uzávěrky neobdrželi od společnosti Johnson & Johnson.

Ekologický je často i levnější

Nemůžeme však, a ani bychom neměli, svalovat vše pouze na průmysl. Každý optik může v oddělení kontaktních čoček zajistit, aby se postupovalo s ohledem na životní prostředí. Ekologické řešení je často i levnější.

 • Oddělení s kontaktními čočkami vyžaduje dodatečné osvětlení zrcadel, aby bylo při nácviku nasazování a vyndávání čoček dostatek světla. Zelená elektřina z obnovitelných zdrojů energie je tou nejlepší volbou.
 • Hygiena je důležitá: Eventuálně lze použít místo jednorázových papírových ubrousků pratelné ručníkové role; nebo alespoň recyklované papírové ubrousky.
 • Třídění odpadu v podniku umožní recyklaci.
 • Uvážlivý postup při navrhování kontaktních čoček na míru, při kterém není třeba velké množství kontaktních čoček vyhazovat. Potěší zákazníka, peněženku a v neposlední řadě také životní prostředí.
 • Investovat do reklamy se vyplatí pouze tehdy, pokud je vhodně použita. Pro všechny strany je nepříjemné, pokud se na reklamní materiály nejprve práší v šuplíku a nakonec se pro svou neaktuálnost vyhodí.
 •  Totéž platí pro kontaktní čočky na míru. Také v případě, kdy by obchodníci měli možnost kontaktní čočky na míru „vnutit“, je třeba uvážit, zda vůbec existuje šance, že tyto čočky bude někdo nosit, a že dotyčný nesouhlasil jen z předstírané zdvořilosti.
 • Velké dioptrické rozpětí na skladě může představovat jedinečný prodejní argument. Avšak čočky s nízkou dioptrickou hodnotou není nutné skladovat ve větším množství.
 • Láhve s pečujícím přípravkem, které se ve firmách používají, by měly být z hygienických důvodů opatřeny datem otevření, aby se předešlo jejich příliš pozdní likvidaci. Tento přístup zabraňuje také jejich předčasné likvidaci. Stejně tak stačí, když je od každého druhu čističů otevřená současně vždy pouze jedna láhev.
 • Pokud jsou kontaktní čočky nebo pečující roztoky prošlé, lze je použít k dekoraci prodejny.
 • Usilujeme o bezpapírové kanceláře. Je třeba objednávky a potvrzení objednávek kontaktních čoček tisknout? Také e-maily lze snadno přeposlat nebo opět označit jako nepřečtené, než budou upraveny do konečné podoby a není třeba je tisknout.
 • Sdružování objednávek a vráceného zboží. To znamená méně balíčků, šetření obalového materiálu a také se tím nadbytečně nezaplňují přepravní vozidla a tím pádem je na silnici méně aut. Odměnou jsou nižší náklady na poštovné.
 • Doručení zákazníkům ve stejném městě může zajistit kurýr na kole.

Už jen četnost užívání slova udržitelnost poukazuje na důležitost tohoto tématu. Smysl má i pohled na koncept udržitelnosti z marketingového hlediska, neboť z něj profitují všichni zúčastnění. Ať už jde o ducha doby nebo ne, každý neseme odpovědnost a můžeme jí po malých kouscích skrze jednoduché věci a uvědomělou konzumaci docílit.

Z německého originálu přeložila redakce.