4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Nové poznatky o kontaktních čočkách pro děti i adolescenty

12. 1. 2011

Víte, jaký je rozdíl mezi CLIP a CLAMP a mohou mladší pacienti skutečně úspěšně nosit kontaktní čočky? Dr. Jeff Walline předkládá poznatky z nejnovějších studií zaměřených na děti a kontaktní čočky.

Ilustrační obrázek

Originální velikost  Ilustrační obrázek

Foto: redakce

 

 

Intuitivně se může zdát, že mnohé výhody kontaktních čoček platí pro mladší pacienty stejně jako pro dospělé, ale nebylo by moudré předpokládat, že tomu tak je, aniž bychom pro to měli důkazy. V minulosti se oblastí nošení kontaktních čoček dětmi zabývalo jen málo studií. V současnosti se však aplikace kontaktních čoček u dětí a adolescentů dostala do centra zájmu kontaktologického výzkumu a vzniklo hned několik odborných studií, ze kterých vychází mnoho publikací.

 

Narůstající množství důkazů z provedených studií podporuje aplikaci kontaktních čoček u dětí a reaguje na klíčové otázky a problémy týkající se pediatrické aplikace kontaktních čoček. Jak pokračuje výzkum myopické progrese při nošení kontaktních čoček, je velmi pravděpodobné, že této oblasti bude věnováno i nadále více pozornosti.

 

V tomto článku se zabýváme některými nejnovějšími publikacemi a snažíme se odpovědět na běžně kladené otázky ohledně kontaktních čoček pro děti a adolescenty a navrhnout, jak mohou být tyto poznatky aplikovány v každodenní klinické praxi. Jakých úspěchů je dosahováno s kontaktními čočkami u dětí?

 

Mnohé studie prokázaly u této věkové skupiny vysokou úspěšnost a spokojenost s kontaktními čočkami. Ve studii nazvané CLIP uskutečněné v Singapuru byly dětem ve věku 8–11 let aplikovány jednorázové jednodenní čočky 1 DAY ACUVUE® nebo 1 DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM a 90 % účastníků studii úspěšně absolvovalo. Celková kvalita zraku, celkový komfort a komfort na konci dne byly osobami, které nosily kontaktní čočky, vyhodnoceny výrazně lépe než osobami, které nosily brýle, a to při každé z následných návštěv během období tří měsíců.

 

Většina dětí i rodičů dávala přednost kontaktním čočkám před brýlemi kvůli široké škále aspektů, mimo jiné kvůli zraku, komfortu, manipulaci a vzhledu, a 95 % bylo s nošením kontaktních čoček na konci studie buď „velmi spokojeno“, nebo „spokojeno“. Tyto poznatky jsou v souladu s poznatky zjištěnými v rámci studie CLIP v USA, při níž byl použit podobný protokol a která srovnávala nasazování kontaktních čoček a následné reakce u dětí ve věku 8–12 let a u adolescentů ve věku 13–17 let.2,3 V této studii byly použity dvoutýdenní silikon-hydrogelové čočky, a to čočky ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR® nebo ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM.

 

Tato studie také uskutečnila průzkum mezi účastníky tři měsíce po poslední návštěvě s cílem zjistit, jaké procento účastníků nadále nosí kontaktní čočky. 80 % rodičů adolescentů a 63 % rodičů dětí zakoupilo kontaktní čočky po absolvování studie. Spokojenost s kontaktními čočkami byla velká jak mezi těmi, kteří si koupili další kontaktní čočky, tak mezi těmi, kteří tak neučinili. Děti i adolescenti hodnotili pohodlí velmi podobně a u obou skupin byl zaznamenán nízký výskyt většiny nepříznivých symptomů.

 

Poslední publikovaný materiál vycházející ze studie ACHIEVE srovnává dobu nošení mezi kontaktními čočkami 1 DAY ACUVUE® nebo ACUVUE® 2 a brýlemi u krátkozrakých dětí a adolescentů. Přibližně 93 % účastníků, kterým bylo náhodně přiřazeno nošení kontaktních čoček, je nadále nosilo po celou dobu provádění této tříleté studie, takže míra adaptace pro měkké kontaktní čočky je v této věkové skupině velmi vysoká.

 

Mladší nositelé kontaktních čoček nosili kontaktní čočky kratší dobu než nositelé brýlí své brýle, avšak celková doba nošení za účelem korekce zraku (celková doba nošení brýlí a kontaktních čoček) byla u těchto skupin podobná. Nositelé kontaktních čoček je v průměru nosili 74 hodin týdně, což naznačuje, že kontaktní čočky jsou u dětí životaschopným primárním alternativním způsobem korekce zraku.

 

Děti i adolescenti mohou dosahovat velkých úspěchů s kontaktními čočkami, co se týče počátečního vyzkoušení, adaptace, pokračujícího nošení kontaktních čoček i doby nošení.

 

Využití v praxi:

– Získání sebedůvěry pro aplikaci kontaktních čoček u dětí a adolescentů.

– Vysvětlíte dětem a jejich rodičům, že až devět dětí z deseti může úspěšně nosit kontaktní čočky.

– Zdůrazníte, že nošení kontaktních čoček může být uspokojivé a bezproblémové v jakémkoli věku.

 

Celý článek - tj. další, podrobnější informace najdete v časopise Česká oční optika, prosinec 2010.

 

Tento článek byl poprvé uveřejněn v publikaci OPTICIAN 2010; 240: 6266 27–32.

Z anglického originálu New findings on contact lenses for children and teens přeložil MUDr. Jiří Cendelín.

 

Zdroj:  OPTICIAN  

    [ Katalog firem ]

Optika Kantorová

Kompletní služby oční optiky. Odborné vyšetření zraku očním specialistou ...

Mgr. Barbara Havelková

Prodej brýlí a doplňků.

Oční optika ANINA

Pestrá nabídka brýlových obrub a čoček různých značek a typů - brýle dětské ...

Fokus Optik, a.s., Praha 4

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Optik Janoušek Milan

Vyšetření očí zdarma. Dioptrické, sluneční, sportovní brýle. Kontaktní čočky ...

UVEA optik, Vanda Schneibergová

Dioptrické brýle světových značek, velký výběr dětských brýlových obrub ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.071 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.