4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Co změnila novela zákona o regulaci reklamy v B2B vztazích?

15. 11. 2021

Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty jako brýle a čočky, ale také přístroje či související softwary. Novela nezasáhla pouze problematiku ve vztahu ke konečnému zákazníkovi (laikovi), ale také ve vztahu k odborné veřejnosti. A právě na změny ve vztahu k odborníkům, kteří např. předepisují či vydávají zdravotnické prostředky, se v tomto článku zaměříme.

eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.

Originální velikost  eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.

Zdroj:  eLegal

eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví. Mgr. Andrea Pavelcová

 

 Novela zpřísňuje pravidla, za kterých se mohou pořádat či sponzorovat setkání a vědecké kongresy nebo přijímat a poskytovat dary. Reklama na zdravotnické prostředky určená odborníkům se navíc smí propagovat pouze prostřednictvím kanálů, které jsou pro tyto odborníky určené.

Ačkoliv je zákon o regulaci reklamy ohledně nových pravidel velmi stručný a zdánlivě nám toho moc neřekne, můžeme se opřít o již zavedenou regulaci v oblasti léčivých přípravků. Není totiž tajemstvím, že se nová úprava pro reklamu na zdravotnické prostředky silně inspirovala právě u léčiv.

 

Na jednoho odborníka 1500 Kč za rok

První z výrazných změn se týká nabízení, slibování nebo poskytování darů či jiného prospěchu odborníkům. Při návštěvě obchodních zástupců tak už odborníci nemohou čekat žádnou drahou pozornost. Existuje však výjimka - pokud se hodnota daru nebo jiného prospěchu dá nazvat nepatrnou. Podle interpretace Státní ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se za nepatrnou hodnotu považuje částka 1 500 Kč, která zahrnuje hodnotu všech darů či jiného prospěchu poskytnutých jednotlivému odborníkovi konkrétním dárcem v průběhu jednoho kalendářního roku.

Tyto dary navíc musí mít vztah k odborné činnosti vykonávané odborníkem. V konečném důsledku by tak měly přinášet prospěch hlavně pacientům, péči o pacienta nebo výkonu profese odborníka. Vždy tedy bude záležet na konkrétní situaci a zaměření daného odborníka, rovnou ale zapomeňte na lístky na koncert nebo soudek vína.

Od darů a jiného prospěchu je třeba odlišovat vzorky zdravotnických prostředků. Poskytovat vzorky odborníkům je možné, a to v množství potřebném pro vyzkoušení konkrétního produktu a v souladu s jeho určeným účelem použití. Takový vzorek však musí být vždy viditelně označen spojením „Neprodejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“.

 

Na akce bez rodiny a luxusu

Další změna se dotkne odborných setkání, vědeckých kongresů, sympozií, roadshows a dalších akcí, které navštěvují odborníci za účelem vzdělávání nebo sběru odborných informací.

Pokud je totiž součástí sponzorované akce pořadatelem nebo sponzorem také ubytování, doprava nebo pohoštění, musí být všechny tyto doprovodné záležitosti „přiměřené účelu setkání“. Navíc už nebude možné hostit i jiné osoby než samotné odborníky.

V praxi to na akcích znamená konec luxusních večírků, zábavného programu mimo odborný rámec a pravidlo, že manžel, přátelé či jiný doprovod odborníka musí zůstat doma. Sponzor akce tak může hradit náklady na běžné ubytování (pouze po dobu konání akce), cestovné, přiměřené pohoštění nebo registrační poplatek na akci. Není však už možné vozit odborníky na volnočasové výlety, sportovní či společenské aktivity nebo za kulturou.

Důležité je také vědět, že občerstvení, doprava či ubytování nespadají pod zákaz poskytování darů. Lehko by se totiž mohlo stát, že by už jen doprava na zahraniční roadshow překročila hranici nepatrné hodnoty.

 

Pro koho zákazy vlastně platí?

Zákaz poskytovat dary nebo sponzorovat luxusní akce s výlety do přírody mají především sponzoři - nejčastěji výrobci zdravotnických prostředků. Jsou to však i samotní odborníci, kteří nesmí v souvislosti s reklamou na zdravotnické prostředky vyžadovat ani přijímat žádné výhody v podobě darů nebo jiného prospěchu a nepřiměřeného ubytování, cestovného nebo pohoštění na odborných akcích.

Zákon si tedy pojistil obě strany, aby zabránil motivování odborníků finančními i nefinančními odměnami na to, že budou nakupovat, používat nebo předepisovat konkrétní zdravotnické prostředky. 

 

Co musí splňovat reklama zaměřená na odborníky?

Kromě zákazů novela zákona o regulaci reklamy přináší i několik příkazů. Pokud se reklama cílí na odborníky, mohou se s ní setkat pouze v komunikačních prostředcích, které jsou určené převážně jim. Tím se rozumí odborné časopisy, knihy nebo brožury, odborné pořady nebo zabezpečené webové stránky pouze pro odbornou veřejnost.

V každé reklamě by měl odborník najít dostatečné, doložitelné a objektivní údaje, díky kterým si bude moci vytvořit vlastní názor na klinický přínos konkrétního zdravotnického prostředku. Tyto údaje musí být pocházet z odborných publikací nebo z odborného tisku a musí být přesně reprodukovány včetně uvedení zdroje.

Pokud se také jedná o reklamu na zdravotnický prostředek, u kterého musí být přiložen návod k použití, musí odborník v rámci reklamy získat také základní informace obsažené v tomto návodu. Určitě nehrozí, že by vám obchodní zástupce předal 300stránkový stoh materiálu, v případě rozsáhlejších návodů přiloží k základním informacím i viditelný odkaz.

 

 

Mgr. Andrea Pavelcová

advokátní kancelář eLegal

 

 

Advokátní kancelář eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví. Článek vznikl za finanční podpory společnosti Carl Zeiss spol. s r. o.

 

Autor:  Andrea Pavelcová  

Zdroj:  redakce  eLegal  

    [ Katalog firem ]

Oční optika Hana Stárková

Nabízíme prodej brýlí, kontaktních čoček, doplňků, pouzder a speciální ...

Dirk optik

Síť očních optik v Brně. Široká nabídka brýlových obrub, slunečních a ...

Eiffel optic, Praha 2

Prodej a zhotovování brýlí, nejmodernější způsob korekce zrakových vad ...

Fokus Optik, a.s., Brno 2

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

OPTIC STUDIO by Vlaďka Vlková

Expresní výroba brýlí. Aplikace kontaktních čoček. Měření zraku.

OPTIK CÍL

Provoz oční optiky, poradenství, servis. Prodej dioptrických i slunečních ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.399 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.