4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Tvarový zábrus brýlových čoček

6. 12. 2017

V současné době si bez zábrusového automatu nedovedeme práci v dílně oční optiky už představit. Vývoj těchto zařízení, která podstatně ulehčila a zkvalitnila práci očních optiků, prošel od poloautomatických keramických brusů přes šablonové brusy s kovovými kotouči s brusnou plochou s diamantovým brusivem až po současné počítačové zábrusové 3D automaty.

Sada kotoučů – zleva předbrušovací na plastové čočky, fazetovací, lešticí a předbrušovací na minerální čočky

Originální velikost  Sada kotoučů – zleva předbrušovací na plastové čočky, fazetovací, lešticí a předbrušovací na minerální čočky

Foto: redakce

Speciální příložní měrky slouží ke zjištění potřebné báze objednávané čočky Sada kotoučů – zleva předbrušovací na plastové čočky, fazetovací, lešticí a předbrušovací na minerální čočky

 

Ty nejmodernější automaty jsou vybaveny dalšími doplňkovými zařízeními, která dokážou dodatečně upravovat tvar fazety, zbrušovat ostré hrany fazety (ochranná fazeta), vrtat, drážkovat a frézovat čočky. Obvodový tvarový zábrus brýlové čočky je rozložen do dvou etap:

• tvarové předbroušení na předbrušovacím kotouči,

• zábrus fazety na jemném kotouči s obvodovým profilem drážky.  

V současné době se u některých typů brýlí, hlavně u brýlí bez očnic, provádí ještě leštění fazety čoček. 

Rozlišujeme několik typů tvaru obvodové fazety:

• „V“ fazeta (střechová, břitová),

• plochá,

• plochá s obvodovou drážkou,

• negativní „V“,

• speciální (např. do prohnutých sportovních obrub).  

Průběh obvodového tvarového zábrusu

Celý proces obvodového tvarového zábrusu je možné spustit buď čistě automaticky, nebo jej lze ovlivnit nastavením určitých parametrů výsledné fazety. První generace zábrusových automatů byly vybaveny fazetovacím kotoučem, který byl sestaven ze dvou kotoučů různé zrnitosti. Předbroušená čočka s plochou fazetou dosedla do drážky tvořené šikmými okraji obou k sobě doléhajících kotoučů a bez působení jakýchkoliv bočních horizontálních sil se během jejího otáčení ve fazetové drážce tohoto dvojitého kotouče vytvořila střechová fazeta. Břit této fazety se během zábrusu samovolně posunul k přednímu okraji asi do jedné třetiny okrajové tloušťky čočky. Bylo to díky hrubší zrnitosti kotouče přiléhajícího k zadní ploše čočky, čímž zde docházelo k rychlejšímu odbrušování materiálu čočky a čočka se posouvala více k této polovině kotouče. Tyto automaty musely být přesně vodorovně usazeny na masivním pracovním stole, jinak by zábrus tzv. volné fazety neprobíhal podle očekávání. Byly schopny pracovat pouze v tzv. 2D režimu, což znamená, že nedokázaly kopírovat zakřivení obvodového průběhu břitu fazety čočky podle konkrétního průběhu drážky v očnici nasnímané obruby. Současné automaty jsou vybaveny fazetovacími kotouči o jednotné zrnitosti po celé šíři jejich brusné plochy a tvarově zabrušovaná čočka je během obvodového fazetování pevně vedena v drážce fazetovacího kotouče podle programu počítače. Toto vedení čočky otáčející se v drážce fazetovacího kotouče může být buď čistě automatické, nebo manuálně navolené (řízená fazeta). Moderní zábrusové systémy pracují již v 3D režimu, kdy do paměti uložený nasnímaný průběh obvodového prohnutí drážky očnice obruby zahrnou do výsledného vedení čočky během zábrusu tak, aby fazeta hotové čočky co možná nejpřesněji kopírovala průběh prohnutí očnice obruby. Tak se dosáhne dokonalého usazení čoček v očnicích, pokud možno bez deformací obruby.  

Režimy „V“ fazety

Před spuštěním fazetování čočky můžeme zvolit některý z režimů pro zhotovení této fazety, a to automatický, nebo řízený (manuálně nastavitelný). V režimu řízené fazety lze nastavit dva její parametry – stupeň obvodového prohnutí fazety a předozadní polohu břitu fazety.

Poloha a obvodový průběh břitu fazety zabroušené čočky by měly splňovat tyto estetické a funkční požadavky:

• fazeta by neměla příliš vyčnívat přes přední okraj očnice;

• zakřivení obvodového průběhu břitu fazety by mělo odpovídat prohnutí drážky v očnicích obruby, aby očnice nebyla po vsazení deformována a čočka neměla tendenci vyskočit z drážky.  

Z těchto požadavků vychází i automatický režim zábrusu fazety. Může být nastaven tak, že vytvoří polohu břitu fazety asi v jedné třetině od předního okraje čočky a průběžné zakřivení břitu kopíruje kulovou plochu o poloměru křivosti asi 12 cm, což odpovídá optické mohutnosti asi 4 D. Takové zakřivení očnic mají standardní obruby. Potíže s takto nastaveným automatickým režimem mohou vzniknout u velmi tenkých čoček (pod 2 mm), kdy je vhodnější poloha břitu fazety v polovině okrajové tloušťky. Jiné komplikace by mohly nastat u nestandardně zakřivených obrub, kdy by prohnutí dodaných čoček neodpovídalo prohnutí očnic obruby. K těmto problémům však nemusí docházet, pokud obsluhu zákazníka a objednávku čoček provádí zkušený kvalifikovaný oční optik, který vše vezme v úvahu a objedná čočky odpovídajícího prohnutí (tzv. báze čoček). Ke zjištění potřebné báze objednávaných čoček do vybrané obruby slouží sférometry (torometry) nebo speciální příložní měrky. Přikládají se k přední ploše fólie ve vybrané obrubě nebo k přednímu okraji horní části očnice. Číslo tzv. báze je vlastně optická mohutnost přední plochy čočky z korunového skla o indexu lomu 1,523. Čím vyšší je toto číslo, tím je plocha zakřivenější.    

Varianty manuální volby prohnutí fazety na automatu:

• kopírování zakřivení předního okraje fazety čočky (podle její přední plochy);

• kopírování zakřivení zadního okraje fazety čočky (podle její zadní plochy);

• obvodový průběh břitu fazety podle procentuální polohy od předního okraje fazety (vliv okrajové tloušťky v každém bodě obvodu čočky);

• podle optické mohutnosti kulové plochy (báze), nezávisle na prohnutí přední i zadní plochy čočky;

• automatické 3D zkopírování nasnímaného průběhu drážky v očnici (nejnovější 3D automaty). 

Po zvolení některé z variant prohnutí fazety můžeme ještě posunout takto prohnutou fazetu více k přední nebo zadní ploše, aniž se její prohnutí změní. Břit fazety se však po manuálním nastavení jeho průběhu nesmí dostat v některém místě obvodu čočky mimo její okraj. V případě, že bychom nastavili nevyhovující průběh fazety, objeví se na displeji zábrusového automatu varování s požadavkem přenastavení průběhu fazety.  

Varianty volby předozadní polohy břitu fazety:

• v milimetrech od předního okraje fazety (od přední plochy);

• v milimetrech od zadního okraje fazety (od zadní plochy);

• v procentech od předního okraje fazety (vliv okrajové tloušťky);

• úpravou posunutí polohy břitu fazety jen ve zvoleném obvodovém bodě čočky tak, že poloha břitu fazety na protilehlém okraji obvodu čočky zůstane zachována (šikmý průběh břitu fazety).  

Kdy volit manuálně řízený průběh „V“ fazety?

Řízenou fazetu se doporučuje zvolit v případě zábrusu tvarově nestandardních čoček. Měla by se také zvolit při zábrusu do očnicových obrub, jejichž tvar byl nasnímán podle tvaru jejich vysazené fólie kontaktním nebo bezkontaktním (kamerou) způsobem. Při tomto snímání tvaru není zaznamenáno prohnutí očnice obruby a 3D program automatu ho nemůže zahrnout do následujícího automatického zábrusu. Automaticky zabroušená čočka by pak nemusela dobře zapadnout do drážky očnice. Vše je ovšem limitováno okrajovou tloušťkou zabrušované čočky. Pokud chceme zvolit obvodový průběh fazety nezávislý na prohnutí přední a zadní plochy čočky (zadáním báze), musí mít čočka po předbroušení tvaru dostatečnou okrajovou tloušťku po celém jejím obvodu. Problém nastane, když má dodaná čočka malou okrajovou tloušťku a výrazně jiné prohnutí než očnice vybrané obruby. Kompletace takové zakázky by vedla k nežádoucí deformaci vybrané obruby. To by se však zkušenému optikovi stát nemělo. 

 

 

Autor:  Ladislav Najman  

    [ Katalog firem ]

Korekt optik

Oční optika, zhotovení brýlí na předpis i bez, čištění ultrazvukem.

Optika Zajíček

Poskytujeme veškeré služby oční optiky. Oční vyšetření certifikovaným ...

Fokus Optik, a.s., Brno 2

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Oční optika Dagmar Křetinská

Široká nabídka brýlových obrub, slunečních a dětských brýlí, prodej ...

Oční optika Jan Rada

Nabídka měření zraku. Prodej dioptrických i slunečních brýlí a kontaktních ...

Jaroslava Ježková - optik

Zhotovení brýlí na poukaz i bez poukazu. Měření zraku na "autorefraktometru" ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0625 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2023 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.