4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vzdělávání očních optiků a optometristů

9. 12. 2010

Informace o studiu ve školním/akademickém roce 2011/2012

 

 

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

Univerzitní kampus, pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno

tel.: 549 494 710, 8076, 5415, 6782, 8283, 5720, fax: 549 491 325

e-mail: studijni@med.muni.cz, www.med.muni.cz

 

Typ studia:

• Prezenční bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Optometrie, doba studia 3 roky.

• Prezenční navazující magisterské studium pro absolventy bakalářského studia Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Optometrie, doba studia 2 roky.

 

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

– pro bakalářské studium do 28. 2. 2011 formou elektronické přihlášky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, administrativní poplatek 400 Kč;

– pro navazující magisterské studium do 30. 4. 2011, administrativní poplatek 400 Kč.

 

Podmínky pro přijetí do bakalářského oboru:

středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou,

úspěšné vykonání přijímací zkoušky na fakultě.

 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského oboru:

ukončené bakalářské studium Optometrie státní závěrečnou zkouškou,

úspěšné vykonání přijímací zkoušky na fakultě.

 

Termíny přijímacího řízení:

bakalářské studium – v týdnu od 13. do 19. 6. 2011, písemný test z fyziky a biologie,

– navazující magisterské studium – 29. 6. 2011, test z úrovně vědomostí na bakalářském studiu.

 

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

tel.: 585 634 253, fax: 585 634 253

e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz, www.upol.cz

 

Typ studia:

• Prezenční bakalářské studium Optometrie, doba studia 3 roky.

• Prezenční navazující magisterské studium Optometrie, doba studia 2 roky.

 

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
do
28. 2. 2011 formou elektronické přihlášky s přiloženým dokladem o zaplacení administrativního poplatku ve výši 500 Kč.

 

Termín přijímacích zkoušek:
od
31. 5. 2011

bakalářské studium: písemný test z fyziky a biologie,

magisterské studium: písemný test a přijímací pohovor k ověření praktických odborných profesních dovedností, vše v rozsahu bakalářské zkoušky oboru Optometrie.

 

Den otevřených dveří:

27. 11. 2010 a 21. 1. 2011, 8.00–14.00 hod

 

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: 312 608 274, 224 358 497, fax: 312 608 204

e-mail:marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz, www.fbmi.cvut.cz

 

Typ studia:

• Prezenční bakalářské studium Optika a optometrie, doba studia 3 roky.

 

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:

do 31. 3. 2011

 

Termíny přijímacího řízení budou známy do konce listopadu 2010 (na www.fbmi.cvut.cz)

 

Den otevřených dveří:

26. 11. 2010, 11.00–15.00 hod, 4. 2. 2011 (zatím bez časového údaje)

 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Merhautova 15, 613 00 Brno

tel.: 545 576 263, fax: 545 425 850

e-mail: skola@szsmerh.cz, www.szsmerh.cz

 

Typ studia:

Oční optik – čtyřleté denní studium po základní škole ukončené maturitní zkouškou.

 

Termín podání přihlášek:

– do 15. 3. 2011

 

Termíny přijímacích zkoušek:

22. a 26. 4. 2011 (1. kolo), 2. kolo bude upřesněno počátkem května 2011.

 

Požadavky na přijímací zkoušky:

– bez přijímacích zkoušek, pořadí přijímaných žáků je dáno průměrem známek z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy do naplnění kapacity.

 

Den otevřených dveří: 23. 11. 2010 a 13. 1. 2011, 11.00–17.00 hod

 

Obor Diplomovaný oční optik (DOP) – dálková forma – se ve školním roce 2011/2012 neotvírá.

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1

tel.: 221 771 111, fax: 222 320 006

e-mail: voszaszs@szspraha1.cz, www.szspraha1.cz

 

Typ studia:

Oční optik – čtyřleté denní vzdělávání po základní škole ukončené maturitní zkouškou.

Diplomovaný oční optik – dálkové tříleté vyšší vzdělávání po střední škole s maturitou, ukončené absolutoriem z odborných předmětů a cizího jazyka. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce. Absolvent je oprávněn užívat titul DiS.

 

Termín podání přihlášek:

obor Oční optik zákonní zástupci podají za uchazeče přihlášku do 15. 3. 2011 na dotyčnou školu;

– obor Diplomovaný oční optik – 31. 5. 2011 (1. kolo), případné 2. kolo a další kolo může být vypsáno dle zákona 561/2004.

 

Termíny přijímacích zkoušek:

– obor Oční optik – přijímací zkoušky se nekonají. O přijetí rozhoduje bodové hodnocení uchazeče podle kritérií stanovených ředitelem školy. Podrobné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

obor Diplomovaný oční optik – dálkové vzdělávání přijímací zkoušky se nekonají. Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání budou zveřejněna na webových stránkách školy a úřední desce školy. Podmínkou pro přijetí ke studiu je odevzdání ověřené fotokopie maturitního vysvědčení do 24. 6. 2011. Vyhlášení výsledků 1. kola proběhne 29. 6. 2011.

 

Školné pro obor Diplomovaný oční optik:

3 000 Kč ročně; je splatné ve dvou splátkách po 1 500 Kč.

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň

tel./fax: 377 534 450

e-mail: svzsplzen@svzsplzen.cz, www.svzsplzen.cz

 

Typ studia:

Diplomovaný oční optik – tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

 

Forma studia:

denní i dálková

 

Termín podání přihlášek:

– 31. 5. 2011

 

Termín přijímacích zkoušek:

22. 6. 2011

 

Roční školné:

– 18 000 Kč; je splatné ve dvou splátkách.

 

Den otevřených dveří:

20. 1. 2011 od 14.00 hod, 22. 1. 2011 do 13.00 hod.

 

Autor:   redakce  

    [ Katalog firem ]

URSAPHARM spol. s r.o.

Prodej očních léků (oční kapky a masti) a zdravotnických prostředků ...

JIMI OPTIK Emilie Plšková

Prodej brýlový obrub, slunečních a sportovních brýlí, dětských brýlí. Expres ...

Optika Bronislava Klimková

Široký sortiment značkových brýlových obrub, slunečních brýlí a brýlových ...

MARE spol. s r.o.
Distributor špičkových italských brýlových obrub MARE, NIKO3 a slunečních ...

Oční optika Sejvalová Marta

Prodej brýlových obrub a slunečních brýlí, servis a opravy. Měření zraku.

Rožmberská optika

Prodej brýlových obrub a slunečních brýlí, pouzder a doplňového sortimentu ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.044 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.