4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

První ročník oboru Optika a optometrie na FBMI ČVUT

3. 9. 2010

V září roku 2009 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v Praze úspěšně rozběhla výuka v novém bakalářském studijním oboru Optika a optometrie, která probíhá v Kladně. Obor je akreditován jako tříletý zdravotnický nelékařský obor pro prezenční formu studia v rámci bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT.

Ilustrační obrázek

Originální velikost  Ilustrační obrázek

Zdroj:  redakce

 

Vysokoškolské studium je zakončeno vypracováním a obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky. Absolventi najdou uplatnění nejen jako optometristé, ale i v oblasti práce se speciálními lékařskými přístroji, v oblasti výroby, prodeje a aplikace brýlových a kontaktních čoček a dalších příbuzných oborů. Získané vědomosti a praktické dovednosti mohou velmi dobře uplatnit v praxi ve zdravotnických zařízeních, aplikačních centrech kontaktních čoček, v provozovnách oční optiky, ve výrobě brýlových a kontaktních čoček, brýlových obrub a u firem, jež se zabývají vývojem, výrobou, prodejem a servisem přístrojové techniky pro optiku, oftalmologii a optometrii.

Zájem potenciálních uchazečů o studium v tomto novém oboru je značný a zdaleka přesahuje reálné možnosti tyto studenty přijmout. V roce 2009 se přihlásilo 120 uchazečů, přičemž do prvního ročníku se zapsalo 69 studentů. Na konci prvního ročníku nyní studuje 51 studentů. V roce 2010 se počet uchazečů o studium rozšířil na 186, což více než trojnásobně přesahuje reálnou kapacitu.

Hlavní část praktické výuky absolvují studenti přímo na fakultě, kde získají základní praktické dovednosti a návyky, jež budou v rámci odborných praxí a exkurzí na specializovaná pracoviště dále rozvíjet. Pro praktickou výuku v oborových předmětech slouží studentům dvě optometrické vyšetřovny vybavené jak základními pomůckami, tak i moderní vyšetřovací technikou, a optická dílna.

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření oboru probíhá studium v úzké spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy, ostatními fakultami ČVUT v Praze a specializovanými lékařskými a zdravotnickými pracovišti, jejichž odborníci se podílejí na teoretické i praktické výuce studentů. Vysoký počet vyučovacích hodin v rámci praktické výuky technických i zdravotnických předmětů a odborných praxí v provozovnách očních optik a zdravotnických zařízeních umožní studentům lépe proniknout do praktické problematiky oční optiky a optometrie. Značná pozornost ve výuce je věnována moderním vyšetřovacím metodám a přístrojové technice, opomenuta není ani problematika komunikace s pacientem (klientem), psychologie prodeje, vedení zaměstnanců a ekonomiky řízení firmy. V rámci praktické výuky oborových předmětů jsou ve výuce zařazeny i odborné semináře s představiteli relevantních institucí, podniků a firem z daného oboru a exkurze na moderní pracoviště zdravotnických zařízení. Je plánována též významná spolupráce s výrobními a obchodními firmami působícími v daném oboru při praktické výuce, při zajišťování přístrojového vybavení a materiálního zabezpečení výuky odborných předmětů, při pořádání odborných vzdělávacích akcí a kurzů pro oční optiky, optometristy a kontaktology v rámci systému celoživotního vzdělávání. První akcí tohoto druhu bylo spolupořádání odborné školicí akce Moderní metody a přístroje v oční optice 2009 s firmami Carl Zeiss, s.r.o., a GEODIS BRNO, spol. s r.o., a odborné sympozium Academy for Eyecare Excellence 2009 společně s firmou CIBA VISION. V rámci výuky prvního ročníku též proběhl odborný výukový kurz ve vzdělávacím institutu The Vision Care Institute Johnson & Johnson, se kterým je plánována spolupráce i v dalších ročnících studia.

Po ukončení bakalářského studia mohou v současnosti absolventi oboru dále pokračovat ve studiu dvouletého navazujícího magisterského programu Biomedicínská a klinická technika v oborech Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví nebo studovat v oborech Optometrie na UP Olomouc či LF MU v Brně. Cílem fakulty do budoucna je vytvoření a akreditování navazujícího dvouletého magisterského oboru Optometrie, zaměřeného na vybrané oblasti optometrie a souvisejících oborů, který by umožnil významně rozšířit a prohloubit základní teoretické znalosti a praktické dovednosti optometristy získané v bakalářském studiu.

Pro zájemce o studium daného oboru na FBMI ČVUT jsou již tradičně připraveny dva termíny tzv. Dne otevřených dveří, kdy je možné navštívit fakultu, projít jednotlivé laboratoře a seznámit se s atmosférou a studentským životem na fakultě. Den otevřených dveří se koná v pátek 26. 11. 2010 a v pátek 4. 2. 2011 od 10.00 do 15.30 hodin. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy tříletého bakalářského studijního programu ,,Biomedicínská a klinická technika“ pro akademický rok 2010/2011 a další informace o oboru Optika a optometrie lze nalézt na http://www.fbmi.cvut.cz/.

Vzhledem k tomu, že obor Optika a optometrie na ČVUT se teprve rozvíjí, je nutné postupně dovybavovat optickou dílnu a optometristické vyšetřovny tak, aby umožňovaly studentům co nejkvalitnější možnost provádění praktické výuky. Proto bude fakulta velmi vděčna též za pomoc z řad očních optiků, optometristů i očních lékařů, kteří by mohli nějakou formou (např. daru) fakultě poskytnout i starší, ale funkční pomůcky nebo přístroje pro dílenskou a optometristickou praxi. V této záležitosti kontaktujte prosím garanta oboru, doc. Ing. Jiřího Nováka, Ph.D. (e-mail: novakji@fsv.cvut.cz, tel.: 224 354 435, 224 355 002), nebo pana Richarda Bašteckého (e-mail: richard.optik@email.cz), popř. děkanát fakulty (H. Fujanová, e-mail: fujanova@fbmi.cvut.cz, tel.: 312 608 223, 224 358 419).

 

Autor:  Richard Baštecký  Jiří Novák  

    [ Katalog firem ]

VIDUM spol. s r.o.

Nabídka kompletních služeb oční optiky. Měření zraku optometristou i ...

Optika B & B

Nabízíme brýlové obruby a skla, kontaktní čočky, sluneční brýle, doplňky pro ...

OPTIKA NOVA s.r.o.
Dovoz a distribuce brýlových obrub, slunečních brýlí a polarizačních ...

Zornička - Oční optika

Měření zraku, dioptrické brýle, sluneční brýle.

SILLUSTANI - ING. JIŘÍ CHYBA
Výhradní zastoupení značek: HENRY JULLIEN, EXALTO, OXIBIS, DILEM, YOU'S ...

Axis Optik s.r.o.

Kompletní brýle za akční ceny.

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0512 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.