4oci.cz
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...

První ročník oboru Optika a optometrie na FBMI ČVUT

3. 9. 2010

V září roku 2009 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v Praze úspěšně rozběhla výuka v novém bakalářském studijním oboru Optika a optometrie, která probíhá v Kladně. Obor je akreditován jako tříletý zdravotnický nelékařský obor pro prezenční formu studia v rámci bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT.

Ilustrační obrázek

Originální velikost  Ilustrační obrázek

Zdroj:  redakce

 

Vysokoškolské studium je zakončeno vypracováním a obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky. Absolventi najdou uplatnění nejen jako optometristé, ale i v oblasti práce se speciálními lékařskými přístroji, v oblasti výroby, prodeje a aplikace brýlových a kontaktních čoček a dalších příbuzných oborů. Získané vědomosti a praktické dovednosti mohou velmi dobře uplatnit v praxi ve zdravotnických zařízeních, aplikačních centrech kontaktních čoček, v provozovnách oční optiky, ve výrobě brýlových a kontaktních čoček, brýlových obrub a u firem, jež se zabývají vývojem, výrobou, prodejem a servisem přístrojové techniky pro optiku, oftalmologii a optometrii.

Zájem potenciálních uchazečů o studium v tomto novém oboru je značný a zdaleka přesahuje reálné možnosti tyto studenty přijmout. V roce 2009 se přihlásilo 120 uchazečů, přičemž do prvního ročníku se zapsalo 69 studentů. Na konci prvního ročníku nyní studuje 51 studentů. V roce 2010 se počet uchazečů o studium rozšířil na 186, což více než trojnásobně přesahuje reálnou kapacitu.

Hlavní část praktické výuky absolvují studenti přímo na fakultě, kde získají základní praktické dovednosti a návyky, jež budou v rámci odborných praxí a exkurzí na specializovaná pracoviště dále rozvíjet. Pro praktickou výuku v oborových předmětech slouží studentům dvě optometrické vyšetřovny vybavené jak základními pomůckami, tak i moderní vyšetřovací technikou, a optická dílna.

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření oboru probíhá studium v úzké spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy, ostatními fakultami ČVUT v Praze a specializovanými lékařskými a zdravotnickými pracovišti, jejichž odborníci se podílejí na teoretické i praktické výuce studentů. Vysoký počet vyučovacích hodin v rámci praktické výuky technických i zdravotnických předmětů a odborných praxí v provozovnách očních optik a zdravotnických zařízeních umožní studentům lépe proniknout do praktické problematiky oční optiky a optometrie. Značná pozornost ve výuce je věnována moderním vyšetřovacím metodám a přístrojové technice, opomenuta není ani problematika komunikace s pacientem (klientem), psychologie prodeje, vedení zaměstnanců a ekonomiky řízení firmy. V rámci praktické výuky oborových předmětů jsou ve výuce zařazeny i odborné semináře s představiteli relevantních institucí, podniků a firem z daného oboru a exkurze na moderní pracoviště zdravotnických zařízení. Je plánována též významná spolupráce s výrobními a obchodními firmami působícími v daném oboru při praktické výuce, při zajišťování přístrojového vybavení a materiálního zabezpečení výuky odborných předmětů, při pořádání odborných vzdělávacích akcí a kurzů pro oční optiky, optometristy a kontaktology v rámci systému celoživotního vzdělávání. První akcí tohoto druhu bylo spolupořádání odborné školicí akce Moderní metody a přístroje v oční optice 2009 s firmami Carl Zeiss, s.r.o., a GEODIS BRNO, spol. s r.o., a odborné sympozium Academy for Eyecare Excellence 2009 společně s firmou CIBA VISION. V rámci výuky prvního ročníku též proběhl odborný výukový kurz ve vzdělávacím institutu The Vision Care Institute Johnson & Johnson, se kterým je plánována spolupráce i v dalších ročnících studia.

Po ukončení bakalářského studia mohou v současnosti absolventi oboru dále pokračovat ve studiu dvouletého navazujícího magisterského programu Biomedicínská a klinická technika v oborech Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví nebo studovat v oborech Optometrie na UP Olomouc či LF MU v Brně. Cílem fakulty do budoucna je vytvoření a akreditování navazujícího dvouletého magisterského oboru Optometrie, zaměřeného na vybrané oblasti optometrie a souvisejících oborů, který by umožnil významně rozšířit a prohloubit základní teoretické znalosti a praktické dovednosti optometristy získané v bakalářském studiu.

Pro zájemce o studium daného oboru na FBMI ČVUT jsou již tradičně připraveny dva termíny tzv. Dne otevřených dveří, kdy je možné navštívit fakultu, projít jednotlivé laboratoře a seznámit se s atmosférou a studentským životem na fakultě. Den otevřených dveří se koná v pátek 26. 11. 2010 a v pátek 4. 2. 2011 od 10.00 do 15.30 hodin. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy tříletého bakalářského studijního programu ,,Biomedicínská a klinická technika“ pro akademický rok 2010/2011 a další informace o oboru Optika a optometrie lze nalézt na http://www.fbmi.cvut.cz/.

Vzhledem k tomu, že obor Optika a optometrie na ČVUT se teprve rozvíjí, je nutné postupně dovybavovat optickou dílnu a optometristické vyšetřovny tak, aby umožňovaly studentům co nejkvalitnější možnost provádění praktické výuky. Proto bude fakulta velmi vděčna též za pomoc z řad očních optiků, optometristů i očních lékařů, kteří by mohli nějakou formou (např. daru) fakultě poskytnout i starší, ale funkční pomůcky nebo přístroje pro dílenskou a optometristickou praxi. V této záležitosti kontaktujte prosím garanta oboru, doc. Ing. Jiřího Nováka, Ph.D. (e-mail: novakji@fsv.cvut.cz, tel.: 224 354 435, 224 355 002), nebo pana Richarda Bašteckého (e-mail: richard.optik@email.cz), popř. děkanát fakulty (H. Fujanová, e-mail: fujanova@fbmi.cvut.cz, tel.: 312 608 223, 224 358 419).

 

Autor:  Richard Baštecký  Jiří Novák  

    [ Katalog firem ]

Fokus Optik, a.s., Říčany

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Oční optika Zbyněk Angr

Vyšetření zraku. Prodej brýlových obrub, dioptrická skla, sluneční a ...

GrandOptical, OC Plaza Plzeň

Měření zraku, široká nabídka dioptrických i slunečních brýlí, brýlových i ...

Oční optika Eva Bojková

Prodej brýlí a příslušenství.

Optika Zuzana Janešová

Brýle na předpis i na zakázku, prodej a aplikace kontaktních čoček. Doplňky ...

PILLION s.r.o.
Velkoobchod s oční optikou. Značky: BleuCiel, Clémence & Margaux, Disney ...
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...

Vygenerováno za 0.0526 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2023 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.