4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vyšetřování zraku u dětí v mateřských školách

24. 1. 2011

V České republice probíhá vyšetřování zraku u dětí ve 2. a 4. měsíci, poté v 1. roce dítěte. Následně by měly kontroly očí probíhat každé dva roky. Odpovědnost za zdraví, a tedy i za to, že si pohlídají, kdy by měla jít jejich malá dcerka či malý synek na kontrolu zraku, je nyní na rodičích. Pomoct rodičům dětí, které navštěvují mateřské školy, může nápad, který rozběhli v praxi MUDr. Ing. Robert Plachý a jeho spolupracovníci v roce 2008 v Karlovarském kraji, kde začali s testováním zraku u dětí v mateřských školách. Dalo by se říct, že se jedná o jakousi pojízdnou oční ordinaci, díky které dětem se souhlasem od rodičů vyšetří zrak a odhalí případné vady, které se nejlépe korigují právě v raném věku dítěte.

MUDr. Ing. Robert Plachý, ředitel o.p.s. Prima Vizus

Originální velikost  MUDr. Ing. Robert Plachý, ředitel o.p.s. Prima Vizus

Zdroj:  archiv autora

 

 

Jste autorem nápadu uskutečněného do praxe – vyšetřování zraku u dětí v mateřských školách. Začínal jste v roce 2008 v Karlovarském kraji. Pokryje Vaše akce postupně celou Českou republiku?

V současné době jsou zatím do projektu zapojeny všechny mateřské školy v Karlovarském kraji a další mateřinky ve vybraných městech mimo tento region, ale v brzké době bychom samozřejmě rádi toto vyšetření realizovali jako národní program v celé ČR.

 

Jste obecně prospěšná společnost. Když se odborníci i laici dozvěděli o této možnosti vyšetřovat zrak u dětí, jak reagovali?

O náš projekt je zcela mimořádný zájem, neboť pravidelné terénní vyšetřování zraku dětí pomocí speciálního diagnostického přístroje se v našem zdravotnictví systémově neprovádí a ukazuje se, že se jedná o velmi důležitou součást kompletních preventivních prohlídek předškolních dětí.

Každá mateřská škola, která má zájem se do našeho projektu zapojit, nás může kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu mailto:kontakt@primavizus.cz. Rádi všem pedagogům sdělíme všechny potřebné informace ohledně vyšetření a domluvíme se na konkrétním termínu návštěvy a měření zraku dětí.

 

Kolik spolupracovníků se na projektu podílí?

Vlastní vyšetření zraku provádí vyškolený zdravotnický pracovník, naměřené výsledky vyhodnocuje ortoptická zdravotní sestra pod odbornou garancí očního lékaře. Kromě těchto pracovníků na projektu pracuje také projektový manažer a dále účetní. Úspěšnou realizaci projektu a vedení celého pracovního týmu má na starosti ředitel společnosti, který zároveň zastává funkci finančního manažera a hlavního fundraisera.

 

Jak dlouho trvalo nápad rozběhnout a setkali jste se nebo setkáváte při realizaci s nějakými obtížemi?

Přípravná fáze trvala několik měsíců, než jsme získali diagnostický přístroj v hodnotě 250 tisíc Kč, a také bylo třeba udělat určitou kampaň pro ředitelky mateřských škol a rodiče dětí. Projekt jako takový je naprosto bezproblémový, pouze výjimečně se stane, že některá ředitelka si vyšetření v její školce nepřeje, čímž v podstatě rodičům znemožní, aby svému dítěti nechali zrak vyšetřit.

 

Do 90. let probíhaly kontroly dětského zraku v naší zemi preventivně, nyní je mají na starosti u dětí rodiče. V čem spočívají podle Vás výhody a nevýhody tehdejšího a současného modelu?

Preventivní vyšetření zraku do 90. let umožňovalo pravidelné odborné vyšetření dětí v jeslích a mateřských školách, kdy do těchto zařízení docházeli zdravotníci a zjišťovali zrakovou ostrost pomocí obrázků a tzv. „E-háků“. Na vzdálenost 5 metrů děti měly za úkol poznat předložené obrázky. V případě, že obrázek určité velikosti dítě správně nepojmenuje, znamená to snížení zrakové ostrosti, což představuje zhoršené vidění vyšetřovaného oka. Při nálezu oční vady byly děti odeslány k dětskému očnímu specialistovi.

V současném modelu odpovídají za zdraví dětí jejich rodiče. Děti jsou zvány na pravidelné prohlídky zraku dětskými lékaři, které jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Přestože pediatři dítě s podezřením na oční vadu odešlou k oftalmologovi, v mnoha případech dochází k zanedbání péče ze strany rodičů, kteří na odborné vyšetření zraku své dítě již nepřivedou. Oční vada je tak zjištěna až v pokročilejším stádiu, což je z hlediska její léčby vždy závažnější stav.

Mnohdy se jedná o vadu, kterou již nelze úspěšně vyléčit, u které pak zůstávají následky po celý zbytek života. Ty mohou neblaze ovlivnit fyzický i psychický vývoj dítěte. Dítě může být při neléčené tupozrakosti celý život prakticky jednooké. V důsledku toho se u dítěte s takovýmto handicapem projevují potíže při různých pohybových a sportovních aktivitách, dítě je více ohroženo možností vzniku úrazu, ale má také omezené možnosti při výběru zaměstnání a společenského uplatnění.

 

Mohu se Vás zeptat na konkrétní příklad, kdy jste určitou závažnou vadu podchytili včas tak, že jste s ní u předškoláka pracovali a dobře to dopadlo?

Takovýchto příkladů máme celou řadu. V roce 2008 jsme pomocí speciální videokamery provedli preventivní vyšetření zraku v jedné z MŠ v Chebu. U 5leté holčičky nebylo možno změřit dioptrické hodnoty jednoho oka. V podstatě jsme zjistili, že toto oko zcela vyřadila z koukání. Společně s nálezem byla odeslána k očnímu specialistovi, který po odborném vyšetření stanovil diagnózu.

Jednalo se o těžkou hypermetropii (dalekozrakost) daného oka. Veliký dioptrický rozdíl mezi oběma očima způsobil amblyopii (tupozrakost). Dítěti byla okamžitě nasazena brýlová korekce a doporučen ortopticko-pleoptický výcvik (léčba tupozrakého oka a nácvik jednoduchého binokulárního vidění pomocí rehabilitace okohybných svalů) ve stacionáři pro děti s očními vadami v Chebu.

V současné době již dívka navštěvuje ZŠ, na cvičení nedochází. Vhodně zvolenou brýlovou korekcí a pleoptickou léčbou došlo ke zlepšení zrakové ostrosti postiženého oka a bylo zabráněno dalšímu zhoršování zraku.

 

Co je třeba při vyšetření zraku u dětí sledovat nejvíc?

Základem vyšetření je rodinná a osobní anamnéza, kdy zjišťujeme výskyt zrakových vad v rodině dítěte. Zaměřujeme se na šilhání, tupozrakost a nošení brýlí v rodině, což by mohlo signalizovat možnost výskytu refrakční vady (dalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatismu).

Alarmujícími příznaky možné dioptrické vady jsou viditelné šilhání, třesoucí se oči, šikmé postavení hlavy, nápadně velké oči, světloplachost nebo žádná reakce na světlo, časté mnutí očí prstem, dělání grimas a tiků v obličeji. U dětí se také objevuje častější klopýtání při chůzi nebo zvýšené narážení do překážek, zejména pak s přibývajícími problémy při setmění.

V mateřské škole se děti s vadou zraku mnohdy nezapojují do kolektivních her, straní se ostatních dětí, projevuje se u nich nezájem o činnosti spojené s pracovní a výtvarnou výchovou, děti si nechtějí prohlížet obrázky, nechtějí číst, kreslit, malovat, apod.

 

Přístroj Plusoptix vypadá jako menší robot (má nakreslený obličej s očima a úsměvem). Jak děti na tento přístroj při vyšetření reagují?

K samotnému vyšetření přistupují děti bez obav, videokamera na ně působí pozitivně. Děti vyšetření vnímají jako určitý druh zábavy, je to podobné, jako kdyby byly u fotografa. Na vzdálenost 1 metru se po velmi krátkou dobu zahledí do kamery, na které je zobrazen obličej kašpárka. Přístroj vysílá doprovodné světelné a zvukové efekty a děti si ani neuvědomují, že podstupují odborné vyšetření. Zároveň je také důležité, že vyšetření neprovádíme v bílých pláštích a děti se tak zdravotní sestry nebo doktora nebojí. Každé dítě vyšetřujeme vždy za přítomnosti ostatních dětí a učitelek mateřských škol v jejich přirozeném prostředí a panuje přitom klidná a pohodová atmosféra.

 

Potřebuje dítě k vyšetření souhlas rodičů?

K vyšetření každého dítěte vyžadujeme od rodičů jejich písemný souhlas. Požadujeme údaje o jménu, datu narození dítěte a jeho zdravotní pojišťovně. Je to důležité pro statistické vyhodnocení naměřených výsledků. Všechny údaje samozřejmě podléhají právní legislativě o ochraně osobních údajů a kromě očních lékařů nejsou poskytnuty jiným třetím osobám.

 

Jak funguje takzvaná videoretinoskopie a v čem je její přínos? Jakým způsobem se poznatky v této oblasti rozšiřují?

K screeningovému měření zraku dětí používáme přenosný diagnostický přístroj Plusoptix, který je určen k bezkontaktnímu binokulárnímu vyšetření refrakce obou očí zároveň. V podstatě se jedná o zjištění poměru lomivosti optického aparátu oka k jeho předozadní délce. Přístroj vysílá světelné paprsky a podle jejich dopadu buď na sítnici či před ní nebo za ní poznáme, zda má vyšetřované oko funkci refrakce v pořádku, nebo se u dítěte objevila dioptrická vada ve vidění do blízka, resp. do dálky. Naměřené dioptrie můžeme okamžitě porovnat s fyziologickými hodnotami a věkem dítěte. Na základě těchto údajů ihned stanovíme druh refrakční vady, nejčastěji se jedná o dalekozrakost, krátkozrakost nebo tzv. astigmatismus (patologické zakřivení oční rohovky nebo čočky). Dítě od nás obdrží certifikát o vyšetření a je odesláno na specializované pracoviště očního lékaře.

 

Máme podle Vašeho názoru v naší zemi dostatek lékařů, kteří se věnují zraku u dětí?

Oftalmologů, kteří se zabývají oční problematikou dospělých, je dle mého názoru dostatek. Co už je horší, že menší počet z nich se specializuje na dětské pacienty a časem by mohlo dojít k nedostatku specialistů, kteří se budou věnovat dětské oftalmologii.

 

 

Kolikrát do věku 18 let by měly děti a poté studenti podle Vás na vyšetření zraku správně chodit?

V podmínkách českého zdravotnictví se preventivní prohlídky zraku u pediatrů provádějí ve 2. a 4. měsíci a v 1. roce věku dítěte. Dále pak každé 2 roky až do doby 17 let. Screeningové vyšetření, které pomocí přístroje Plusoptix provádíme, je zaměřeno na skupinu dětí předškolního věku, kdy včasný záchyt refrakční vady je z hlediska její možné nápravy nejvhodnější. Je zajímavé, že nejčastější výskyt dioptrické vady je ve věku 4 let, kdy se preventivní prohlídky zraku dětí u dětských lékařů neprovádí.

 

Jak jste sháněli pro Vás nápad sponzory a jsou Vám i v dnešní, složitější době věrní?

Významně nás podpořilo občanské sdružení Život dětem, které nám darovalo 2 přístroje v hodnotě 500 tisíc Kč. Kromě podnikatelských subjektů nás podpořily např. Nadace České spořitelny, Nadace města Karlovy Vary a jednáme o podpoře s Nadací OKD. V roce 2010 jsme zrealizovali 3 velké projekty ve spolupráci s VZP ČR (vyšetření 5 412 dětí v Ústeckém kraji), se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (vyšetření 1 836 dětí v Mladé Boleslavi) a s mezinárodní nadací Lions Club International Foundation (vyšetření 4 527 dětí v Ústí nad Labem, Liberci a Praze 1,2).

 

Zeptala bych se ráda také na ekonomickou stránku věci. Zajímá mě vždycky u lékaře jako laika – kolik doopravdy jedno vyšetření stojí, když si člověk pod sebe sečte všechny položky? Jak je obecně projekt financován – přispívají na něj kromě soukromých sponzorů také kraje či města?

Vyšetření 1 dítěte představuje částku 150 Kč. Na vyšetření jsme v předešlých letech získali finanční dotace od zřizovatelů mateřských škol. V Karlovarském kraji nás také opakovaně finančně podpořil Krajský úřad Karlovarského kraje. V současné době je obecně podpora z veřejných prostředků nižší, nedostatek peněz se projevuje i v oblasti grantové a dotační politiky jak na celostátní, tak rovněž regionální úrovni.

V případě, že se nám v budoucnu nebude dařit získávat finanční prostředky z veřejných zdrojů, budeme samozřejmě nabízet vyšetření i nadále, ale budou si ho muset uhradit rodiče. Není to však jev v českém zdravotnictví nijak neobvyklý. Již nyní se na nás obracejí mateřské školy, které na toto rodiče upozorňují a ti jsou ochotni jednou za rok zmíněnou částku za zdraví svých dětí zaplatit.

 

Jaký typ osobnosti by mě být lékař, který se chce věnovat dětskému zraku? Jaké vzdělání a jaké zkušenosti by měl za svůj život získat?

Měl by být skutečným specialistou ve svém oboru, s empatiemi a kladným přístupem k dětem a obdařen nezbytnou dávkou trpělivosti. Jedná se o medicínský obor, který se zabývá diagnózou a léčením v oblasti očního lékařství u dětských pacientů s přihlédnutím ke specifikům a vývoji dětského organismu. Problematice dětské oftalmologie se zejména věnuje Česká strabologická asociace.

Specializovaná dětská oční pracoviště musí mít návaznost na řadu medicínských oborů s pediatrickým zaměřením, jako jsou např. pediatrie, onkologie, neurologie, neurochirurgie, otorhinolaryngologie, stomatologie, genetika, ale v účasti na různých syndromech a nálezech prakticky všechna medicínská odvětví. Nezbytnou samozřejmostí je celoživotní vzdělávání lékařů a těch, kteří se věnují péči o děti, se to týká zejména.

 

Autor:  Eva Klapalová  

    [ Katalog firem ]

JuliOptika

Zhotovení brýlí na předpis i za hotové, aplikace kontaktních čoček, ordinace ...

Oční optika Viktor Dutko

Provozování oční optiky.

ONA, s.r.o.

Prodej dioptrických a slunečních brýlí, poradenství, servis.

OPTIKA 4U s.r.o.

Prodej brýlových obrub dámských, pánských i dětských, slunečních brýlí ...

Fokus Optik, a.s., Praha 5

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

SOVER, spol. s r.o.
Velkoobchod optickým zbožím. Brýlové obruby značek ALVIERO MARTINI ...
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0714 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.