4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

OPTOFEST 2012: máte už svého optometristu?

13. 12. 2012

V aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci každoročně na podzim probíhá konference OPTOFEST. Následující reportáž vám přiblíží letošní ročník této konference.

Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Originální velikost  Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Foto: Eva Klapalová

Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vstup do katedry optiky Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – vnitřní pohled Studenti bakalářského studia katedry optiky Jan Olbrecht a Petr Langer – průvodci po laboratořích a cvičebnách katedry Místnost s brýlovými obrubami – studenti vyšetřují v rámci praktických cvičení klientům zrak Místnost pro praktickou část výuky Brus v místnosti pro praktickou část výuky Moderní křeslo a testovací nástroje pro vyšetření oka na katedře Vybavení jedné z místností, kde probíhá praktická část výuky Pomůcky potřebné k vyšetření oka Místnost, kde probíhají základní praktická cvičení Měřicí přístroj k vyšetření oka Přístroj k vyšetření oka Motto letošní konference OPTOFEST Přednášku Vliv zrakového tréninku na refrakční vady si zvolila jako své téma Mgr. Eliška Živčáková V rámci představování výukových brožur zaznělo i téma Důsledky UV záření na oko I vám může hrozit keratokonus – graficky výrazná brožura zpracovaná Bc. Jakubem Králem J. Kotrncová a M. Přehnalová s nápadem omalovánky na téma brýle pro děti z mateřských škol

 

 

„Na letošní OPTOFEST přijelo 101 účastníků, což je nejvíc za pět jeho ročníků, takže účast nám stoupá. Máme z toho radost,“ říká na úvod Bc. Lenka Musilová, Dis., jedna z vyučujících a organizátorek konference.

 

Pátý ročník olomoucké konference OPTOFEST se letos konal v sobotu 13. října 2012 v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a pro účastníky byl podnětný a příjemný z několika důvodů: profesionální organizace, precizně připravená témata přednášek, čilá a přirozená diskuse na úrovni mezi jejími účastníky, poznatky z praxe, přehledné brožury o tématu pro studenty z oboru i laiky.

 

Studenti

 

Moderní, prostorná, prosvětlená budova, ve které se OPTOFEST konal, byla dokončena v roce 2009. Před vlastními přednáškami se naskytla možnost prohlédnout si učebny, kde se učí budoucí optometristé (vyšetřovna s přístroji, místnost s obrubami a brusy, vyšetřovna s moderním křeslem a pomůckami pro aplikaci kontraktních čoček). Zároveň bylo možné si vyslechnout profesionálně formulované odpovědi na otázky od dvou studentů třetího ročníku bakalářského studia - Jana Olbrechta a Petra Langera.

 

„Jsem technický typ, ale zároveň jsem chtěl pracovat ve zdravotnictví, proto volba padla na optometrii,“ odpovídá Langer na otázku, proč si vybral zdejší katedru. „Já jsem optometrii chtěl studovat proto, že jsem o ní četl - považuju ji za obor, který má budoucnost, dá se s ním uplatnit v praxi,“ objasňuje Olbrecht. Oba studenti vysvětlili, co je třeba změřit, než se čočka zasune do brusu, který ji opracuje (rozteč a výška zornic, důležité je totiž ohnisko čočky), ale upozornili třeba i na nový typ antireflexu (čirý, který nevrhá odlesky). Zmínili se i o tom, jak studenti druhého ročníku bakalářského studia jednou za čtrnáct dní vyšetřují lidem zrak (mají za úkol najít si klienta z řad známých, nebo jej zajistí katedra - často na vyšetření docházejí studenti z ostatních fakult). Při vyšetření na ně dohlížejí studenti 1. ročníku magisterského studia. Pokud by se objevilo něco, co rámec optometristy přesahuje, posílají klienta ke specializovanému lékaři. Pak samostatně zhotovují čočky. Mají k dispozici také řadu obrub, které katedra objednává. Nejpopulárnější obruby jsou podle obou studentů v současnosti acetátové, z čoček pak plastové.

 

„Letos jsme vybírali do bakalářského studia 25 studentů do ročníku z celkového počtu 140,“ uvedl doc. RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. „Na magisterské studium, kde je třeba uspět u přijímacího pohovoru, bylo přijato studentů osm,“ doplňuje s tím, že tento počet studentů by ráda katedra zachovala. 

 

Katedra v současnosti

 

Na úvod konference RNDr. František Pluháček, Ph.D., informoval přítomné o současném stavu vzdělávání na katedře i o zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu či studia (Anglie, Španělsko, Německo). Úspěšně skončil projekt Optometrie pro budoucnost a začíná nový tříletý projekt Inovace výuky optiky se zaměřením na experimentální dovednosti. Nastínil také, jak probíhá akreditace Evropského diplomu z optometrie - části A, B a C1 odpovídají požadavkům z české soustavy vzdělávání. Zájemci o tento diplom musí mít odpovídající dokončené vzdělání a příslušné části jim pak budou uznány (týká se těch, kteří dokončili studium v roce 2011, 2012 a poté dalších pět let, kdy akreditace bude platit).

 

Přednášky

 

Přednášky se dělily do dvou skupin - přednášky od absolventů oboru katedry doplnilo několik firemních přednášek zaměřených na nové poznatky.

 

Mezi nejpečlivěji připravená témata patřila přednáška Věkem podmíněné změny zrakových funkcí od Bc. Marcely Urbanové - tato studentka mimo jiné měla nejlepší výsledky při zkouškách na magisterské studium. Své práci se věnovala velmi poctivě - její výzkum mj. zahrnoval největší počet respondentů.

 

Velice zajímavá byla i přednáška Srovnání vybraných očních onemocnění malých zvířat a člověka od Bc. Jitky Losíkové - autorka měla velmi dobře připravené příklady a informace z praxe (kontaktní čočka musí být u zvířat např. těsnější než u lidí, a to z toho důvodu, že zvíře by ji „vymrklo“).

 

Bc. Petra Ustohalová - opět v podnětné přednášce - se věnovala dosud málo probádanému tématu Oční vyšetření osob s mentálním postižením. Pacienti s tímto postižením jsou velmi citliví a vnímají signály těla, nemají rádi vysoce posazený tón hlasu, přílišnou blízkost, ale ani vycpávková slova. Často se nechají ovlivnit, proto jim specialista nemá klást návodné otázky. Oční choroby jsou hojné především u Downova syndromu. Specialista, který mentálně postiženému pomůže s korekcí, mu umožní lépe vnímat okolní svět.

 

Mgr. Hana Beranová ve velmi srozumitelně pojaté a dokonale přednesené přednášce Vliv změny myopické korekce na akomodačně-vergenční systém nastínila, jak nepříjemné může pro klienta být, pokud dojde k překorigování či podkorigování oka byť jen o čtvrt či půl dioptrie.

 

Praktické poznatky zazněly v profesionálně podané přednášce Bc. Radka Wagnera o torických kontaktních čočkách. Wagner pracoval šest let v optických řetězcích, v současnosti má vlastní optiku v Olomouci. Mnozí odborníci v optikách podle Wagnera torické čočky považují za tabu, bojí se je předepisovat. V praxi má okolo 40 % zákazníků astigmatismus. U čoček je nejdůležitější vlastností smáčivost a jemnost, propustnost pro kyslík je už automatickým parametrem.

 

Na vliv silikon-hydrogelových kontaktních čoček na aberace oka se zaměřil Mgr. Jakub Hlaváček. Nejprve vysvětlil samotný pojem aberace a jeho důsledky pro oko. Pokud čočka tlačí na oko, mění se aberace. Výzkumem u padesáti očí, které nosily měsíc silikonhydrogely, zjistil, že silikonhydrogely mají nejnižší tuhost, a nemají proto téměř vliv na aberace oka.

 

Vliv zrakového tréninku na refrakční vady si zvolila za své téma Mgr. Eliška Živčáková. Popsala jednak alternativní metody tréninku, ale také klasické ortoptické cviky. Vymyslela pro oko sestavu vlastních cviků - její klienti je měli cvičit čtyři měsíce po dobu 10 minut nejméně třikrát týdně. Zjistila, že zrakový trénink funguje spíše jako podpůrný a preventivní jev (i to, jak neradi lidé cvičí systematicky a delší dobu). Ortoptické cviky mají svůj význam (cvičí oční svaly), špatně vedené cvičení je však pro oko pochybné. 

 

Firemní přednášky se věnovaly novinkám v oblasti progresivních čoček (Bc. Luboš Merta, ESSILOR - OPTIKA, spol. s r.o.), presbyopické korekci při anizometropii (Markéta Chromcová, Carl Zeiss spol. s r.o.), bariérám veřejného prostoru pro osoby se zdravotním postižením (Mgr. Martin Vrubel, Optika Čivice s.r.o.). O optometrii a zákonech pohovořil Bc. Jiří Žaloudek za SČOO (důležité pro optometristu jsou zákony o NLZP, tj. č. 96/2004, č. 55/2011, č. 39/2005, dále pak zákony týkající se zařízení optiky č. 372/2011, č. 92/2012, č. 98-99/2012, a také zákony definující optometristu a jeho vzdělávání č. 55/2011 a č. 39/2005). Doplnil jej Beno Blachut, prezident SČOO,  s informací o tom, že s MPO pokračují jednání o zrušení tzv. institutu odborného zástupce, kdy si neoptik může otevřít optiku. Tento jev by bylo možné zrušit přesunem povolání do profese v kategorii 5, která je definována tak, že neodborník by mohl ohrozit zdraví člověka.     

 

Výukové plakáty a brožury

 

Část mezi přednáškami předělila odborně-edukační sekce. Studenti pod vedením PhDr. Danušky Tomanové, CSc., vytvářejí během roku materiály ve formě plakátů, brožur a e-learningových materiálů, které jsou určeny laikům anebo slouží jako učební pomůcka pro ostatní studenty. Tento způsob práce nutí studenty myslet: musejí totiž prokázat schopnost zformulovat složitou problematiku do stručného výtahu, který je srozumitelný i neodborníkovi.

 

„Učení konáním je důležité. Edukační projekty směrem k laikům jsou lekcí ve vzájemném vzdělávání. Student by měl nejen vědět, ale i vidět,“ objasnila PhDr. Tomanová. Za všechny jmenujme leták od Bc. Jakuba Krále I vám může hrozit keratokonus (graficky i obsahově velmi důrazný) a také zdařilou pomůcku ve formě omalovánky od J. Kotrncové a M. Přehnalové pro děti v mateřských školách, kdy se děti pomocí ní dozvídají o brýlích.

 

Diskuse

 

Tím, že byli studenti mezi svými kolegy, nebáli se klást otázky, nestalo se tedy, že by po některé z přednášek otázka nezazněla. Jejich charakter bezprostředně souvisel s konkrétními přednáškami (dotazy na délku výzkumu u praktické části prací, způsob a metodika předkládání výsledků, to, zdali se určité čočky v praxi předepisují - a pokud ne, proč atd.). Zazněly však i obecné otázky, např.: Co se stane, pokud se stane průšvih a optik či optometrista papírově plní roli odborného zástupce podnikateli? (Odpovědný je podnikatel i optik či optometrista.)

 

Závěr

 

Pokud katedry budou v tuzemsku fungovat obdobným způsobem, jako ta olomoucká, kde učí optometrii a maximálně se studentům věnují, budou vyrůstat v tuzemsku generace vzdělaných, vnímavých a sebevědomých lidí, pokorných ke svému řemeslu. Katedra je moderně vedená, dbá na nové poznatky, sleduje vzdělávání ve světě, umí hospodařit s financemi, má moderní vybavení, vybírá si dobré studenty, je k nim přísná, ale zároveň přátelská - bere je jako své partnery. Konference OPTOFEST je toho důkazem.

 

Text najdete v časopise Česká oční optika, č. 4, 2012.

 

Autor:  Eva Klapalová  

    [ Katalog firem ]

Fokus Optik, a.s., Ústí nad Labem

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Santen Oy, organizačni složka

Santen je jednou z vedoucích oftalmologických společností v Evropě. Výrobce ...

Eva Bojková Oční optika

Prodej brýlí a příslušenství.

STUDIO LENS Oční optika RNDr. Bc ...

Brýlové obruby MEXX, FLAIR, HUGO BOSS, MENRAD, OPD. Individuální centrace ...

Fokus Optik, a.s., Praha 1

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Mgr. Eva Benešová - Oční optika + ...

Kompletní služny očního optika a optometra.

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.1029 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.