4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Měření rozsahu fúzních rezerv

29. 11. 2016

Fúzní rezervy, neboli fúzní vergence, charakterizují schopnost motorického systému spojovat fixovaný předmět i v případě jeho odlišné lokalizace v prostoru pro pravé a levé oko. Rozsah fúzních rezerv se vyjadřuje v prizmatických dioptriích (pD) nebo stupních (°) a stanovuje se pro různé směry tzv. disjunktivních očních pohybů. Určujeme pozitivní fúzní rezervu, negativní fúzní rezervu a vertikální fúzní rezervu. Při stanovení rozsahu fúzní vergence měříme bod rozostření (blur point), bod rozdvojení (break point) a bod opětovného spojení (recovery point).

Měření rozsahu fúzních rezerv poskytuje komplexnější pohled na stav binokulárního systému.

Originální velikost  Měření rozsahu fúzních rezerv poskytuje komplexnější pohled na stav binokulárního systému.

Foto: Pavel Kříž

 

Význam měření fúzních rezerv

Měření rozsahu fúzních rezerv nám společně s dalšími parametry poskytuje komplexnější pohled na stav binokulárního systému. Jedná se o parametr, který do značné míry charakterizuje schopnost kompenzačního mechanizmu heteroforií. Vzhledem k tomu, že je výskyt heteroforií v populaci vyšší než v 70 % případů a nutnost korekce heteroforií nelze spolehlivě stanovit podle její výše, je u symptomatických případů vhodné doplnit měření i o tento parametr. V minulosti byly stanoveny podmínky a pravidla, která na základě poměru rozsahu fúzních rezerv a heteroforií doporučovaly vhodnost řešení heteroforií pomocí prizmatické korekce a dokonce určovaly její výši. Mezi nejznámější patří Sheardovo a Percivalovo kritérium. První zmiňované kritérium doporučuje korigovat heteroforie prizmatickou korekcí v případě, že je rozsah fúzních rezerv nižší než dvojnásobek heteroforie.

Hodnocením poměru mezi rozsahem fúzních rezerv a heteroforií se zabývá i několik komplexních přístupů k odhalení poruch binokulárního vidění. Mezi ně můžeme řadit grafickou analýzu, analytickou analýzu OEP a Morganův systém. Grafická analýza hodnotí poměr fúzních rezerv a heteroforií nejčastěji podle výše uvedených kritérií. Nevýhodou je však nižší akceptovatelnost takto určené korekce. Zbývající dva přístupy porovnávají naměřené rozsahy fúzních rezerv s tabulkou očekávaných hodnot.

Měření fúzních rezerv  

Fúzní rezervy se měří zvlášť do dálky a do blízka. Do dálky při obvyklé vyšetřovací vzdálenosti 5-6 metrů, do blízka pak na vzdálenost 33-40 cm. Pro pozitivní fúzní rezervu do dálky i do blízka a negativní fúzní rezervu do blízka se stanovují všechny definované body - bod rozostření, rozdvojení a opětovného spojení. Pro negativní fúzní rezervu do dálky a vertikální fúzní rezervu do dálky i do blízka stanovujeme pouze bod rozdvojení a opětovného spojení, k bodu rozostření nedochází. Při měření rozsahu fúzních rezerv s využitím prizmatu vkládáme u pozitivní fúzní rezervy klín bází zevně, u negativní fúzní rezervy bází dovnitř a u vertikální fúzní rezervy bází nahoru na jednom oku, dolů na oku druhém.

Bod rozostření (blur point)

U měření fúzních rezerv k němu dochází díky tzv. CA/C vztahu. Jedná se o konvergenční akomodaci (CA), která je vyvolána konvergencí (C). Na 1 konvergovanou pD činí konvergenční akomodace přibližně hodnotu 0,083 D optické mohutnosti. Například při měření pozitivní fúzní rezervy do dálky dochází k bodu rozostření u hodnoty okolo 8-10 pD s bází zevně. V takovém případě je u klienta s dostatečnou akomodační amplitudou vyvolána konvergenční akomodace o přibližné hodnotě 0,65-0,83 D. Až v tomto okamžiku je klient schopen identifikovat u fixovaného předmětu jeho degradaci natolik, aby ji spolehlivě označil jako rozostření. Bod rozostření neurčí všichni měření klienti, proto v některých tabulkách s očekávanými hodnotami rozsahu fúzních rezerv zcela chybí.

Bod rozdvojení (break point)

Dochází k němu v okamžiku, kdy již vergenční systém není schopen trvalé fúze fixovaného předmětu a klient vnímá dva obrazy předmětu v určité vzdálenosti od sebe. U negativní fúzní rezervy určí většina klientů bod rozdvojení s jistotou, u pozitivní fúzní rezervy se v některých případech stává, že jej lze stanovit obtížněji. Je to z toho důvodu, že u vyššího rozsahu pozitivní fúzní rezervy je obraz předřazením vysokých prizmat již velmi degradovaný. V takovém případě je třeba se ujistit, že se jedná opravdu o dva vnímané předměty vedle sebe, ne o jeden, který je rozmazaný či má okolo sebe duhové lemy způsobené disperzí. Takový obraz může klient identifikovat jako rozdvojený testový znak. V opačném případě může klient vidět stále znak jeden, a to i při předřazení nejvyšších hodnot prizmat. Extrémně vysoká naměřená hodnota však nemusí validně hodnotit rozsah fúzních rezerv, tato situace může být způsobena supresí jednoho oka. Proto je vhodné doprovázet subjektivní měření i objektivním měřením. Hodnota bodu rozdvojení bude pak stanovena v okamžiku, kdy se jedno z očí odchýlí z dosavadní dráhy disjunktivního pohybu.

Bod opětovného spojení (recovery point)

Ještě než snižujeme hodnotu prizmatu, abychom nalezli bod opětovného spojení po dosažení bodu rozdvojení, pokračujeme chvíli v navyšování prizmatického účinku cca o 2-4 pD. Při snižování pak klient identifikuje jako bod opětovného spojení první moment, kdy dojde s jistotou k trvalému spojení fixovaného předmětu. U pozitivní fúzní rezervy k němu dochází až při snížení o 4-6 pD, v některých případech až u velmi nízké hodnoty předloženého prizmatu, dokonce mezi hodnotami 2-4 pD.

Přístroje, které se používají pro měření fúzních rezerv, budou popsány v pokračování tohoto článku. Podrobnosti se dočtete v časopise Česká oční optika, číslo 01/2016.

Mgr. Pavel Kříž, KOO LF MU v Brně

 

 
    [ Katalog firem ]

Optika Iva Dlouhá

Služby v oboru oční optiky a korekce zraku. Velký výběr brýlových obrub a ...

Oční optika Zachařová

Velký výběr značkových brýlových obrub, brýlová skla všech typů, sluneční ...

Naše optika

NAŠE OPTIKA nabízí veškeré služby a poradenství v oborech oční optiky a ...

Lynx Optik, s.r.o.

Kompletní péče o zrak vč. odborných vyšetření. Aplikace kontaktních čoček ...

Fokus Optik, a.s., Zlín

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

GrandOptical, OC Borská Pole

Měření zraku, široká nabídka dioptrických i slunečních brýlí, brýlových i ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0422 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.