4oci.cz
Jitka Klíčníková
Prim hraje nerozbitnost
V samém centru Brna má ve dvou místnostech dílnu a kancelář Jitka Klíčníková, která vyrábí oční ...
Pacient před zákrokem KTP (vlevo) a po zákroku (vpravo) [7].
Tetování rohovky
Existuje rčení, že oko je okno do duše, jímž lze lépe poznat člověka. Avšak neprůhlednosti oka ...
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...

Měření rozsahu fúzních rezerv

29. 11. 2016

Fúzní rezervy, neboli fúzní vergence, charakterizují schopnost motorického systému spojovat fixovaný předmět i v případě jeho odlišné lokalizace v prostoru pro pravé a levé oko. Rozsah fúzních rezerv se vyjadřuje v prizmatických dioptriích (pD) nebo stupních (°) a stanovuje se pro různé směry tzv. disjunktivních očních pohybů. Určujeme pozitivní fúzní rezervu, negativní fúzní rezervu a vertikální fúzní rezervu. Při stanovení rozsahu fúzní vergence měříme bod rozostření (blur point), bod rozdvojení (break point) a bod opětovného spojení (recovery point).

Měření rozsahu fúzních rezerv poskytuje komplexnější pohled na stav binokulárního systému.

Originální velikost  Měření rozsahu fúzních rezerv poskytuje komplexnější pohled na stav binokulárního systému.

Foto: Pavel Kříž

 

Význam měření fúzních rezerv

Měření rozsahu fúzních rezerv nám společně s dalšími parametry poskytuje komplexnější pohled na stav binokulárního systému. Jedná se o parametr, který do značné míry charakterizuje schopnost kompenzačního mechanizmu heteroforií. Vzhledem k tomu, že je výskyt heteroforií v populaci vyšší než v 70 % případů a nutnost korekce heteroforií nelze spolehlivě stanovit podle její výše, je u symptomatických případů vhodné doplnit měření i o tento parametr. V minulosti byly stanoveny podmínky a pravidla, která na základě poměru rozsahu fúzních rezerv a heteroforií doporučovaly vhodnost řešení heteroforií pomocí prizmatické korekce a dokonce určovaly její výši. Mezi nejznámější patří Sheardovo a Percivalovo kritérium. První zmiňované kritérium doporučuje korigovat heteroforie prizmatickou korekcí v případě, že je rozsah fúzních rezerv nižší než dvojnásobek heteroforie.

Hodnocením poměru mezi rozsahem fúzních rezerv a heteroforií se zabývá i několik komplexních přístupů k odhalení poruch binokulárního vidění. Mezi ně můžeme řadit grafickou analýzu, analytickou analýzu OEP a Morganův systém. Grafická analýza hodnotí poměr fúzních rezerv a heteroforií nejčastěji podle výše uvedených kritérií. Nevýhodou je však nižší akceptovatelnost takto určené korekce. Zbývající dva přístupy porovnávají naměřené rozsahy fúzních rezerv s tabulkou očekávaných hodnot.

Měření fúzních rezerv  

Fúzní rezervy se měří zvlášť do dálky a do blízka. Do dálky při obvyklé vyšetřovací vzdálenosti 5-6 metrů, do blízka pak na vzdálenost 33-40 cm. Pro pozitivní fúzní rezervu do dálky i do blízka a negativní fúzní rezervu do blízka se stanovují všechny definované body - bod rozostření, rozdvojení a opětovného spojení. Pro negativní fúzní rezervu do dálky a vertikální fúzní rezervu do dálky i do blízka stanovujeme pouze bod rozdvojení a opětovného spojení, k bodu rozostření nedochází. Při měření rozsahu fúzních rezerv s využitím prizmatu vkládáme u pozitivní fúzní rezervy klín bází zevně, u negativní fúzní rezervy bází dovnitř a u vertikální fúzní rezervy bází nahoru na jednom oku, dolů na oku druhém.

Bod rozostření (blur point)

U měření fúzních rezerv k němu dochází díky tzv. CA/C vztahu. Jedná se o konvergenční akomodaci (CA), která je vyvolána konvergencí (C). Na 1 konvergovanou pD činí konvergenční akomodace přibližně hodnotu 0,083 D optické mohutnosti. Například při měření pozitivní fúzní rezervy do dálky dochází k bodu rozostření u hodnoty okolo 8-10 pD s bází zevně. V takovém případě je u klienta s dostatečnou akomodační amplitudou vyvolána konvergenční akomodace o přibližné hodnotě 0,65-0,83 D. Až v tomto okamžiku je klient schopen identifikovat u fixovaného předmětu jeho degradaci natolik, aby ji spolehlivě označil jako rozostření. Bod rozostření neurčí všichni měření klienti, proto v některých tabulkách s očekávanými hodnotami rozsahu fúzních rezerv zcela chybí.

Bod rozdvojení (break point)

Dochází k němu v okamžiku, kdy již vergenční systém není schopen trvalé fúze fixovaného předmětu a klient vnímá dva obrazy předmětu v určité vzdálenosti od sebe. U negativní fúzní rezervy určí většina klientů bod rozdvojení s jistotou, u pozitivní fúzní rezervy se v některých případech stává, že jej lze stanovit obtížněji. Je to z toho důvodu, že u vyššího rozsahu pozitivní fúzní rezervy je obraz předřazením vysokých prizmat již velmi degradovaný. V takovém případě je třeba se ujistit, že se jedná opravdu o dva vnímané předměty vedle sebe, ne o jeden, který je rozmazaný či má okolo sebe duhové lemy způsobené disperzí. Takový obraz může klient identifikovat jako rozdvojený testový znak. V opačném případě může klient vidět stále znak jeden, a to i při předřazení nejvyšších hodnot prizmat. Extrémně vysoká naměřená hodnota však nemusí validně hodnotit rozsah fúzních rezerv, tato situace může být způsobena supresí jednoho oka. Proto je vhodné doprovázet subjektivní měření i objektivním měřením. Hodnota bodu rozdvojení bude pak stanovena v okamžiku, kdy se jedno z očí odchýlí z dosavadní dráhy disjunktivního pohybu.

Bod opětovného spojení (recovery point)

Ještě než snižujeme hodnotu prizmatu, abychom nalezli bod opětovného spojení po dosažení bodu rozdvojení, pokračujeme chvíli v navyšování prizmatického účinku cca o 2-4 pD. Při snižování pak klient identifikuje jako bod opětovného spojení první moment, kdy dojde s jistotou k trvalému spojení fixovaného předmětu. U pozitivní fúzní rezervy k němu dochází až při snížení o 4-6 pD, v některých případech až u velmi nízké hodnoty předloženého prizmatu, dokonce mezi hodnotami 2-4 pD.

Přístroje, které se používají pro měření fúzních rezerv, budou popsány v pokračování tohoto článku. Podrobnosti se dočtete v časopise Česká oční optika, číslo 01/2016.

Mgr. Pavel Kříž, KOO LF MU v Brně

 

 
    [ Katalog firem ]

GrandOptical, Avion Shopping Park ...

Měření zraku, široká nabídka dioptrických i slunečních brýlí, brýlových i ...

Oční optika Mgr. Jiří Otych

Nabízíme specializovaný prodej a odborné poradenství, opravy brýlí a jejich ...

MEDICAL VISION s.r.o.

Distributor náplasťových okluzorů Ortopad®. Dodavatel produktů pro ...

Fokus Optik, a.s., Brno 2

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Alcon je nadnárodní farmaceutická společnost orientovaná na výzkum a vývoj ...

Optika U Věže, s.r.o.

Služby oční optiky. Brýlové obruby.

Jitka Klíčníková
Prim hraje nerozbitnost
V samém centru Brna má ve dvou místnostech dílnu a kancelář Jitka Klíčníková, která vyrábí oční ...
Pacient před zákrokem KTP (vlevo) a po zákroku (vpravo) [7].
Tetování rohovky
Existuje rčení, že oko je okno do duše, jímž lze lépe poznat člověka. Avšak neprůhlednosti oka ...
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...

Vygenerováno za 0.0689 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2022 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.