4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Cash flow – alebo ako riadiť tok peňazí v optike

4. 12. 2004

Každého z nás určite zaujíma, či pracujeme so ziskom alebo so stratou. Malo by nás však zaujímať aj to, či sú všetky tržby kryté zároveň aj príjmami. V prípade, že tomu tak nie je, dochádza k skresľovaniu dosiahnutého výsledku. Preto je dôležité vo firme sledovať aj cash flow. Forma, ktorú si zvolíme, je na nás. Na zistenie cash flow – teda v preklade toku hotovosti – existuje samozrejme viacero metód. Kým sa však dostanem až sem, pozrime sa trochu do ekonomickej teórie.

 

 

Najskôr si definujme, čo sú vo firme aktíva. V účtovníctve za aktíva považujeme položky majetku firmy, ktoré vykazujú nasledovné vlastnosti:

-         predstavujú pre firmu budúci ekonomický výsledok a tento úžitok patrí výhradne firme (nedelí sa o tento výsledok s nikým iným),

-         očakávanie budúceho úžitku musí byť dostatočne spoľahlivé a preukázateľné,

-         aktívum je dôsledkom hospodárskych operácií uskutočnených v minulosti,

-         aktívum musí byť spoľahlivo oceniteľné,

-         budúci úžitok firmy môže do firmy plynúť napr. tým, že aktívum bude spotrebované, vymenené za iné aktívum, použité na vysporiadanie dlhov alebo rozdelené medzi vlastníkov firmy.

 

Pre nás budú v tomto prípade zaujímavé obežné aktíva. Obežné aktíva predstavujú majetok, ktorý sa pri podnikateľskej a hospodárskej činnosti firmy spotrebuje obvykle jednorázovo a proces premeny jeho jednotlivých foriem nepresahuje jeden rok. Najlepšie to môžeme vidieť na schéme 2. Z pohľadu účtovníctva a výkazov si je potrebné uvedomiť, že obežné aktíva sa väčšinou nachádzajú súbežne v rôznych svojich formách a že rýchlosť premeny jednotlivých foriem aktív závisí od povahy činnosti podniku.

 

Údaje pre zostavenie výkazu cash flow sú čerpané z príjmov a výdavkov, základom je vždy prevádzková oblasť – teda naša hlavná podnikateľská činnosť. Z tejto činnosti by nám mal automaticky prevládať prebytok príjmov nad výdavkami. Tento prebytok sa potom využíva v investičnej oblasti. Samozrejmou podmienkou fungovania firmy je zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov. Výkazy o peňažných tokoch sa zostavujú presne podľa metodiky ministerstva financií. Pre nás je však dôležitejšie zistiť ukazovateľ cash flow, ktorý predstavuje peňažné prebytky vytvorené činnosťou firmy na vlastné financovanie firmy. Ukazovateľ cash flow vypočítame nasledovne:

 

Prevádzkový hospodársky výsledok

+ odpisy majetku

+ zvýšenie (- zníženie) stavu rezerv

 - zvýšenie (+ zníženie) prechodných účtov aktív

+ zvýšenie (- zníženie) prechodných účtov pasív

+ zníženie (- zvýšenie) krátkodobých pohľadávok

+ zvýšenie (- zníženie) krátkodobých záväzkov

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

  - investičné výdavky potrebné na zachovanie firmy

  - dividendy na výplatu 

 

Voľné cash flow

 

Pre správne fungovanie našej firmy je dôležité poznať takto vypočítané hodnoty. Ešte dôležitejšie však je, aby sme dokázali správne riadiť naše skutočné peňažné toky. V praxi si môžeme pomôcť nasledovne:

-         Štatistikami predaja za posledné obdobia. Vypovedaciu hodnotu majú údaje za 3 a viac rokov dozadu. Pokiaľ sledujeme tržby za mesiace, alebo ešte lepšie za jednotlivé týždne, dokážeme s vysokou pravdepodobnosťou odhadnúť, koľko peňazí v optike získame a môžeme ich následne použiť na úhradu našich záväzkov.

-         Plánované nákupy obrúb. Stanovíme si približné limity nákupov a snažíme sa ich dodržiavať. Ak totiž nakúpime vo väčšom množstve, aj keď výhodne, musíme automaticky uhradiť vyššiu sumu ešte skôr, ako sme obruby predali.

-         Presun pravidelných platieb do tej časti mesiaca, kde sú silnejšie tržby (pokiaľ je to možné)

-         Vytvorenie si finančnej rezervy. Keďže ešte stále je časť našich tržieb viazaná v zdravotných poisťovniach, nemáme okamžite k dispozícii peniaze v plnom objeme. Preto nám finančná rezerva pokrýva obdobie do vysporiadania pohľadávky od poisťovne. Rezervu by sme mali mať vytvorenú na 3násobok mesačných fixných nákladov.

-         Disciplinovane dodržiavať naplánované finančné toky.

 

Pevne verím, že peniaze, aj keď sú okrúhle, sa nám nerozkotúľajú a budeme si ich vedieť čím ďalej tým lepšie ustrážiť.

 

Více informací najdete v časopise Česká oční optika, prosinec 2004.

 

Autor:  Zdenka Sivičeková  

    [ Katalog firem ]

J Optik Jíšková

Měření zraku a aplikace kontaktních čoček, široký výběr obrub za rozumné ...

HCH optik - Božena Hachlová

Dámské, pánské a dětské obruby. Sluneční a sportovní brýle. Multifokální ...

3R Optika, s.r.o.

Poskytujeme služby a poradenství v oboru oční optiky, servis a opravy brýlí ...

ProfiOptic, s.r.o.

Síť očních optik na jižní Moravě. Široký výběr dioptrických a slunečních ...

Oční optika U Havranů

Oční optika, prodej brýlí a brýlových obrouček, slunečních brýlí ...

EXIT 1 s.r.o.
Distribuce značkových produktů Rudy Project. Distribuce slunečních brýlí ...
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0349 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.