4oci.cz
Jitka Klíčníková
Prim hraje nerozbitnost
V samém centru Brna má ve dvou místnostech dílnu a kancelář Jitka Klíčníková, která vyrábí oční ...
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2. 2. 2006

Tímto článkem chceme upozornit na vážnost a důležitost dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Mohlo by se na první pohled zdát, že práce v oční optice je natolik bezpečná a zdraví neškodná, že není třeba se nějakými zásadami vážně zabývat.

 

Jenže na každém kroku nás obklopují elektrické přístroje (a v dílně oční optiky dvojnásob), u nichž může dojít při neodborné manipulaci k těžkému úrazu. Navíc používáme v oční optice přístroje s rotujícími částmi, a tyto přístroje mají obecně na svědomí mnoho pracovních úrazů. V případě oprav kovových obrub pájením se nevyhneme ani použití otevřeného ohně, a ten může způsobit nejen popálení, ale i rozsáhlý požár. Ani běžně používaný technický líh na čištění čoček a aceton na lepení plastových obrub není zcela neškodný. Jedná se o hořlavé těkavé kapaliny, jejichž výpary jsou zdraví škodlivé a ve vyšší koncentraci výbušné. Proto nebude na škodu, když si nejdůležitější předpisy a zásady připomeneme.

Povinností majitele optiky je zajistit proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nově přijatého pracovníka (podle § 35, odst. 2 Zákoníku práce) a určit zkušeného zaměstnance, který bude u tohoto pracovníka na dodržování zásad dohlížet. Úkolem zkušeného očního optika je vypěstovat u začínajícího optika trvalé pracovní návyky a postupy, jež odpovídají zásadám bezpečnosti, což s výhledem do budoucnosti podstatně snižuje riziko úrazu nebo poškození zdraví. Je to v zájmu zaměstnavatele i celého pracovního kolektivu, neboť nedodržením těchto zásad jednotlivcem může dojít i k postižení ostatních zaměstnanců a při závažném poškození zdraví hrozí i soudní stíhání zaměstnavatele. 
 
Předcházení pracovním úrazům
Pracovní úrazy mohou vzniknout:
– nedodržováním předepsaných pracovních postupů a pokynů,
– nepoužíváním ochranných pracovních pomůcek,
– používáním neschválených, neodborných úprav na nástrojích a přístrojích,
– neodborným zacházením se stroji za chodu,
– odstraňováním krytů strojů za chodu nebo při neodpojeném přívodu elektrického proudu,
– neodborným zacházením s těkavými kapalinami a nedostatečným větráním při práci s nimi,
– nesprávným zacházením s plynem,
– nedodržováním protipožárních předpisů.
 
 Zaměstnanec je povinen:
 – zúčastnit se školení o bezpečnosti práce na pracovišti,
 – podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám,
 – dodržovat předpisy a normy na pracovišti,
 – dodržovat stanovené pracovní postupy,
 – nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nekouřit na pracovišti, kde pracují nekuřáci.

 Co je povinností zaměstnavatele?
 – provést školení BOZP zaměstnanců firmy a založit zápis s podpisy školených zaměstnanců,
 – poskytnout bezplatně ochranné pracovní, hygienické a dezinfekční prostředky (OOPP) podle vypracované firemní „Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků ve firmě“ (poskytnutí OOPP nesmí být nahrazeno finančním plněním!),
 – zajistit bezplatnou vstupní prohlídku a řadové prohlídky zaměstnanců po 5 letech (nad 50 let věku po 3 letech) a vést o tom evidenci,
 – zajistit poskytnutí první pomoci na pracovišti (lékárnička), v případě úrazu provést zápis o úrazu,
 – seznámit nového zaměstnance s „Požární poplachovou směrnicí“.
 
 Podrobnější informace najdete v časopisu Česká oční optika únor 2006 a červen 2006.

 

Autor:  Ladislav Najman  

    [ Katalog firem ]

Optika Kantorová

Kompletní služby oční optiky. Odborné vyšetření zraku očním specialistou ...

Eiffel optic, Praha 5

Prodej a zhotovování brýlí, nejmodernější způsob korekce zrakových vad ...

Optik Janoušek Milan

Vyšetření očí zdarma. Dioptrické, sluneční, sportovní brýle. Kontaktní čočky ...

Fokus Optik, a.s., Dačice

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Optika Čivice s.r.o.
Zakázková výroba brýlových čoček ve spolupráci se světovými výrobci Sola ...

Oční optika Erbová

Výběr brýlí a brýlových obrub podle vašich potřeb a vašeho vkusu.

Jitka Klíčníková
Prim hraje nerozbitnost
V samém centru Brna má ve dvou místnostech dílnu a kancelář Jitka Klíčníková, která vyrábí oční ...
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...

Vygenerováno za 0.1633 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2022 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.