4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2. 2. 2006

Tímto článkem chceme upozornit na vážnost a důležitost dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Mohlo by se na první pohled zdát, že práce v oční optice je natolik bezpečná a zdraví neškodná, že není třeba se nějakými zásadami vážně zabývat.

 

Jenže na každém kroku nás obklopují elektrické přístroje (a v dílně oční optiky dvojnásob), u nichž může dojít při neodborné manipulaci k těžkému úrazu. Navíc používáme v oční optice přístroje s rotujícími částmi, a tyto přístroje mají obecně na svědomí mnoho pracovních úrazů. V případě oprav kovových obrub pájením se nevyhneme ani použití otevřeného ohně, a ten může způsobit nejen popálení, ale i rozsáhlý požár. Ani běžně používaný technický líh na čištění čoček a aceton na lepení plastových obrub není zcela neškodný. Jedná se o hořlavé těkavé kapaliny, jejichž výpary jsou zdraví škodlivé a ve vyšší koncentraci výbušné. Proto nebude na škodu, když si nejdůležitější předpisy a zásady připomeneme.

Povinností majitele optiky je zajistit proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nově přijatého pracovníka (podle § 35, odst. 2 Zákoníku práce) a určit zkušeného zaměstnance, který bude u tohoto pracovníka na dodržování zásad dohlížet. Úkolem zkušeného očního optika je vypěstovat u začínajícího optika trvalé pracovní návyky a postupy, jež odpovídají zásadám bezpečnosti, což s výhledem do budoucnosti podstatně snižuje riziko úrazu nebo poškození zdraví. Je to v zájmu zaměstnavatele i celého pracovního kolektivu, neboť nedodržením těchto zásad jednotlivcem může dojít i k postižení ostatních zaměstnanců a při závažném poškození zdraví hrozí i soudní stíhání zaměstnavatele. 
 
Předcházení pracovním úrazům
Pracovní úrazy mohou vzniknout:
– nedodržováním předepsaných pracovních postupů a pokynů,
– nepoužíváním ochranných pracovních pomůcek,
– používáním neschválených, neodborných úprav na nástrojích a přístrojích,
– neodborným zacházením se stroji za chodu,
– odstraňováním krytů strojů za chodu nebo při neodpojeném přívodu elektrického proudu,
– neodborným zacházením s těkavými kapalinami a nedostatečným větráním při práci s nimi,
– nesprávným zacházením s plynem,
– nedodržováním protipožárních předpisů.
 
 Zaměstnanec je povinen:
 – zúčastnit se školení o bezpečnosti práce na pracovišti,
 – podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám,
 – dodržovat předpisy a normy na pracovišti,
 – dodržovat stanovené pracovní postupy,
 – nepožívat na pracovišti alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nekouřit na pracovišti, kde pracují nekuřáci.

 Co je povinností zaměstnavatele?
 – provést školení BOZP zaměstnanců firmy a založit zápis s podpisy školených zaměstnanců,
 – poskytnout bezplatně ochranné pracovní, hygienické a dezinfekční prostředky (OOPP) podle vypracované firemní „Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků ve firmě“ (poskytnutí OOPP nesmí být nahrazeno finančním plněním!),
 – zajistit bezplatnou vstupní prohlídku a řadové prohlídky zaměstnanců po 5 letech (nad 50 let věku po 3 letech) a vést o tom evidenci,
 – zajistit poskytnutí první pomoci na pracovišti (lékárnička), v případě úrazu provést zápis o úrazu,
 – seznámit nového zaměstnance s „Požární poplachovou směrnicí“.
 
 Podrobnější informace najdete v časopisu Česká oční optika únor 2006 a červen 2006.

 

Autor:  Ladislav Najman  

    [ Katalog firem ]

LAROOPTIK s.r.o.

Vyrábíme progresivní, speciální, dioptrické, sluneční a samozabarvující ...

Alja Optik Jana Jirásková

Prodej kvalitních brýlových obrub. Autorizovaný prodejce brýlových čoček ...

Optik Studio Josef Švarc

Značkové brýle dioptrické, sluneční, sportovní. Doplňky k brýlím. Měření ...

OTTLENS optik s.r.o.

Široký výběr brýlových obrub pro náročné, brýlové čočky pro všechny typy ...

Lipeli Optik

Nabídka brýlových obrub a čoček včetně příslušenství.

Fokus Optik, a.s., Praha 4

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0553 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.