4oci.cz
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Mezinárodní veletrh Opta se uskutečnil po dvouleté přestávce
Na brněnském výstavišti se po ...
26. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA byl první postcovidový ...

Refrakční stav oka ve vztahu k očním a celkovým chorobám

19. 5. 2017

Lidské oko je živý, velice jemný organizmus. Kvalita obrazu závisí na průhlednosti optických prostředí a na správném poměru úhrnné lomivosti rohovky, komorové vody, čočky a sklivce k délce oka. Tento poměr nazýváme refrakcí oka. Za ideální stav se považuje takový, kdy se rovnoběžné paprsky spojují na sítnici. Člověk vidí pozorované předměty ostře. Tento fyziologický stav nazýváme emetropií.

Katarakta je ztráta průhlednosti oční čočky

Originální velikost  Katarakta je ztráta průhlednosti oční čočky

Foto: redakce

Diabetická retinopatie je onemocnění oční sítnice u diabetu mellitu Katarakta je ztráta průhlednosti oční čočky

 

Všechny úchylky od tohoto stavu, jež vznikají nepoměrem lomivosti optických prostředí a délky bulbu, nazýváme ametropie – refrakční vady. Patří mezi ně hypermetropie (dalekozrakost), myopie (krátkozrakost) a astigmatizmy (cylindrické oční vady). Obraz pozorovaného předmětu, který je v nekonečnu, vzniká mimo sítnici. Čím více je obraz vzdálen od sítnice, tím méně je ostrý.

Oční nebo celkové choroby, úrazy nebo poruchy metabolizmu mohou způsobit změnu refrakce oka. Nejčastější je změna ve smyslu myopie. Od fyziologických změn se tyto patologické dají odlišit svým rychlým a náhlým nástupem. Fyziologické změny probíhají většinou pomalu a postupně. U chorobných změn refrakce může někdy vidění upravit správná korekce, patologické příčiny změny refrakce však v oku zůstanou.

Oční a celkové choroby způsobující hypermetropii 

Nejčastější příčinou hypermetropie je afakie, která nastává po vyjmutí zkalené oční čočky. Rovnoběžné paprsky afakického oka s normální axiální délkou se protínají za okem. Oko vyjmutím čočky přijde o 20,0 D ze své celkové lomivosti a lomivý aparát se tak skládá už jen z jednoho refrakčního rozhraní – vzduch/rohovka. Lomivost čočky v afakickém oku může nahradit brýlová čočka s hodnotou +10,0 D.

Hypermetropii může způsobit i snížená lámavost čočky při zákalech kortexu čočky u začínající senilní katarakty. Kortikální katarakta vyvolává pocit rozostřeného, oslňujícího vidění při pohledu na světelné zdroje. Typický je biomikroskopický nález vakuol a klínovitých zakalení v kortikální vrstvě s bází v periferii čočky.

Prosáknutí sítnice v místě nejostřejšího vidění při retinitis centralis seroza způsobuje nadzvednutí sítnice a posun refrakce k hypermetropii. Změna délky oka o 1 mm má za následek změnu refrakce o 3 D. Odchlípení sítnice, které způsobuje hypermetropizaci, může být primární, rhegmatogenní (idiopatické) nebo sekundární, u něhož je odchlípení způsobeno jiným očním onemocněním, například tumorem.

Ke zkrácení předozadní osy oka a tím k hypermetropizaci může dojít v důsledku tlaku na bulbus, který může být způsoben orbitálním tumorem.

Chronický prostý glaukom může být spojen s časnou ztrátou akomodační schopnosti. Akutní vzestup nitroočního tlaku jakékoli příčiny bývá spojen se ztrátou akomodační schopnosti a tím také s posunem refrakce k dalekozrakosti.

Traumatické změny polohy čočky směrem dozadu vedou též k hypermetropizaci. Poúrazová cykloplegie je stav podobný iridoplegii, přechodnou ztrátu akomodace však prokážeme pouze u mladších jedinců.

Z celkových onemocnění, která ovlivňují refrakci, je nejznámější diabetes mellitus (cukrovka). Postihuje 3–4 % populace a jeho hlavním očním projevem je myopizace. Při poklesu hladiny cukru v krvi, např. po velké dávce inzulinu, však může dojít k hypermetropizaci až 5,0 D. Přechodné poruchy refrakce se vyskytují u 6 % diabetiků a akomodační anomálie u 20 % diabetiků.

Oční a celkové choroby způsobující myopii 

S myopizací jako reakcí organizmu na oční nebo celkovou chorobu se setkáváme častěji než s hypermetropizací.   

Posun v refrakci k myopii se často objevuje u pacientů se začínajícím šedým zákalem čočky. Pro počínající senilní kataraktu jsou typické hlavně chemické změny čočkových proteinů s tvorbou pigmentace, nižší koncentrace draslíku, vyšší koncentrace sodíku a vápníku a zvýšená hydratace čočky. Zvyšuje se hmotnost čočky a její předozadní rozměr, což je právě příčinou myopizace.

S myopizací se setkáváme u zánětů duhovky, víček, spojivky, rohovky, bělimy, cévnatky, sítnice a u orbitálních zánětů.

Význačným příznakem infantilního glaukomu je značné zvětšení bulbu, tzv. hydroftalmus. Vyšší nitrooční tlak roztlačuje u infantilního glaukomu poddajné a pružné stěny bulbu a celé oko se zvětšuje (s výjimkou čočky). Zvětšením celého bulbu vzniká myopická refrakce a oční pozadí po roztažení nitroočních tkání také značně připomíná pozadí u těžké myopie.

Změnu refrakce směrem k myopii způsobují i patologické změny zakřivení rohovky, jako např. keratokonus. Keratokonus je většinou oboustranné onemocnění, které je charakterizované vyklenováním a současným protenčováním rohovky, většinou temporálně nebo nazálně dole. Rozvoj keratokonu vede k myopizaci oka a později k nepravidelnému astigmatizmu.

U keratitid může dojít k sekundární infekci. Rychle se začíná rozpadat parenchym rohovky, vyklenuje se Descemetova membrána (descemetokéla), která později povolí nitroočnímu tlaku i procesu samotnému a perforuje. Vyklenující se rohovka se obvykle hojí jizvou v podobě polokulovitého vyklenutí, tzv. stafylomu rohovky. Tato deformace rohovky vede ke zvýšení její lomivosti a tedy k myopizaci pacienta.

Myopizace může být navozena i přetrháním vláken závěsného aparátu čočky po úraze. Tím dojde k přerušení tahu vláken za čočku. Ta se vlastní elasticitou vyklene a tak dojde ke zvětšení její lomivosti.

Tranzitorní myopie může vzniknout i po zhmoždění oka s edémem či spazmem ciliárního svalu, což může být ještě znásobeno traumaticky luxovanou čočkou směrem dopředu. Tupé úrazy způsobují myopii až 7 D. Tato myopie přetrvává týdny i měsíce, ale může být i trvalá.

Refrakci ovlivňují i metabolické a hormonální změny v těle. V období menstruace tělo produkuje hormony, které vedou k hyperhydrataci těla a tím i k edému rohovky, což zvýší její lomivost. Při náhlém vzestupu glukózy v krvi u diabetes mellitus dochází i k vzestupu obsahu glukózy v čočce. Biochemickým zpracováním vzniká sorbitol, který podmiňuje difuzi vody do čočky a její zvýšenou hydrataci. Tím mění její index lomu a dochází k myopizaci oka až 9 D.  

Oční a celkové choroby způsobující astigmatizmus  

Dislokace čočky po úraze vede nejenom ke sférické změně refrakce, ale i k cylindrické. Astigmatizmus nastává, pokud je čočka luxována směrem do stran.

Různá perforační poranění a jejich zhojení následně vytvářejí těžká pokřivení lámavých ploch a způsobují astigmatizmus.

Tah jizvící se tkáně při zánětech rohovky vede ke vzniku nepravidelného astigmatizmu, který se dá brýlemi jen těžko korigovat. Pečlivým výběrem korekce lze ovšem i zde dosáhnout alespoň určitého zlepšení, a to vykorigováním sférické složky a částečně pravidelné složky nepravidelného astigmatizmu.

Keratokonus ve svém pokročilejším stadiu vede také ke vzniku nepravidelného astigmatizmu. Řadí se mezi dystrofická onemocnění rohovky. Projevuje se ztenčeným vrcholem rohovky, vyklenutým nejčastěji lehce temporálně nebo nazálně dole.

Tumory víček (dermoidy, bazaliomy atd.) mohou tlačit na bulbus a způsobit tak astigmatizmus deformací rohovky. K tomu může dojít i při zánětech víček.

K navození astigmatizmu dochází i přes velkou snahu operatérů a vylepšení chirurgických postupů a přístrojů také po chirurgických očních zákrocích, nejčastěji u operací katarakty. Zde závisí vznik astigmatizmu na velikosti a lokalizaci řezu, na stupni poškození očních tkání v oblasti rány a na způsobu uzávěru rány (šitá rána nebo bez šití – tzv. schodovitý řez – ten je možný právě jen u malých řezů, kdy se do oka implantuje měkká nitrooční čočka, která se dá přeložit nebo svinout). 

Oční a celkové choroby způsobující poruchy akomodace   

Při poruše akomodace je ovlivněno vidění do blízka. Příčinou může být oslabení akomodace, například z přetížení očí při dlouhém čtení nebo při jemné práci do blízka spojené s nedostatečným nebo naopak příliš intenzivním osvětlením, zejména pak u nekorigovaných refrakčních vad. Obrna akomodace, u níž dochází k hypermetropizaci, bývá způsobena poškozením akomodačního centra, ciliárního tělíska, úrazem (cizí těleso může roztrhat závěsný aparát čočky), při zánětu, u poruch inervace, u chronických alkoholiků, u diabetu a u vaskulárních lézí.

K poruchám akomodace dochází i u sympatické oftalmie. Mezi její příznaky patří spolu s fotofobií a zarudnutím původně zdravého oka právě poruchy akomodace. Sympatická oftalmie je chronický bilaterální zánět uveálního traktu, ke kterému může dojít po perforačním poranění jednoho oka, perforaci rohovkového vředu či těžké kontuzi oka.

Porucha akomodace provází i další onemocnění jako záškrt, infekční katar horních cest dýchacích, botulismus či zánět mozku. Objevuje se i u glaukomu.

Mgr. Barbara Havelkov, optometristka, Oční optika Růžové brýle s.r.o., Břeclav

Podrobnosti naleznete v časopise Česká oční optika č. 1/2016.

 

Autor:   redakce  

    [ Katalog firem ]

Fokus Optik, a.s., Kladno

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Optika Pavlína

Výroba a prodej dioptrických brýlí, prodej slunečních brýlí. Čištění brýlí ...

Fokus Optik, a.s., Znojmo

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

FOKUS v.o.s., Ostrava - Vítkovice

Kvalitní a komplexní péče o zrak. Široký výběr cenově dostupných korekčních ...

Oční optika MUDr. Holubová Edita

Provoz ordinace očního lékaře, oční optika, kosmetické úpravy, plastika ...

SILLUSTANI - ING. JIŘÍ CHYBA
Výhradní zastoupení značek: HENRY JULLIEN, EXALTO, OXIBIS, DILEM, YOU'S ...
Mgr. Jana Svojáková pomáhá obyvatelům chudé oblasti Chapananga lépe vidět.
Afrika vám změní pohled na ...
Pomáhat chudým oblastem Afriky lze mnoha způsoby. Finančně, materiálně nebo zdravotně. Optometristka ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Mezinárodní veletrh Opta se uskutečnil po dvouleté přestávce
Na brněnském výstavišti se po ...
26. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA byl první postcovidový ...

Vygenerováno za 0.1032 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2022 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.