4oci.cz
Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Potrebujeme v optike controlling?

6. 9. 2004

Skôr ako sa pustíme do odpovede na túto otázku, skúsme si najskôr definovať, čo to controlling vlastne je. Definícií je samozrejme viacero, ale v princípe je to nástroj riadenia, ktorý má za úlohu koordináciu plánovania, kontroly a zaistenie informácií tak, aby tieto informácie napomáhali dosiahnuť vo firme stanovené ciele.

 

 

Cieľom controllingu je komplexné podchytenie najdôležitejších udalostí tak, aby bola vytvorená vhodná informačná základňa pre riadenie. Systém merania a hodnotenia by mal zahŕňať všetky oblasti podniku, mal by byť transparentný, používať objektívne a jednoznačné princípy vyhodnocovania.

 

 

 

-         plánovanie,

-         informovanie,

-         reporting.

 

 

 

 

 

Strategický controlling

-         časový horizont – strednodobé a dlhodobé operácie,

-         finančné a nefinančné výstupy.

-         výstupom obvykle sú:

o        vízia,

o       misia (trh, kvalita, výroba, zamestnanci, informácie, financie, okolie, ...),

o       business plán – strednodobý plán obvykle na 3–5 rokov (produkty, zdroje, dodávatelia, zákazníci, SWOT analýza, finančný plán, ...).

 

Operatívny controlling

-         časový horizont – krátkodobé operácie,

-         finančné výstupy.

-         výstupom obvykle sú:

o       plán, rozpočet na 1 rok,

o       reporting – porovnanie plánu a skutočnosti, v zvolenom intervale – mesiac, kvartál, polrok, rok ...;

o       vyhodnocovanie odchýlok, nezrovnalostí, externých vplyvov,

o       opatrenia na odstránenie odchýlok, prispôsobenie sa aktuálnej situácii.

 

 

 

-         produkty (ceny, produkt-mix, novinky, výpredaje...),

-         zákazníkov (počet zákazníkov, zmeny v zákazníckom správaní),

-         logistiku (distribučné cesty – vhodnosť, finančná náročnosť, zmeny, reklamácie, typ balenia, typ dopravy, miesto doručenia, spôsob komunikácie so zákazníkom),

-         predaj (porovnanie plánu a skutočnosti, hľadanie príčin odchýlok a ich odstránenie),

-         investície (načasovanie investícií, návratnosť, zdroje financovania),

-         plánovanie a riadenie nákladov (dodržiavanie plánu, analýza miesta vzniku nákladov, náklady na marketing a propagáciu, efektívnosť nákladov),

-         financie (cash flow management, schopnosť uhradiť naše záväzky, úhrada pohľadávok od zákazníkov, potreba iných zdrojov – úvery apod.).

 

 

 

-         pre jednu a tú istú situáciu máme k dispozícii viacero rozdielnych údajov,

-         objavujú sa pochybnosti o vykázaných údajoch a odchylkách,

-         vznikajú nevysvetliteľné rozdiely,

-         nie je možné zodpovedať na otázky, lebo nám chýbajú čísla,

-         prehliadneme vývoj (priaznivý alebo nepriaznivý), ktorý si vyžaduje úpravy,

-         dochádza k chybným odhadom,

-         prekvapivo sa objavia problémy s likviditou (schopnosť načas platiť),

-         vznikajú izolované a chaotické riešenia,

-         opakovane sa musíme zaoberať riešením tých istých problémov,

-         nevieme posúdiť, či zľavy a rabaty poskytované zákazníkom sú primerané alebo vysoké,

-         ťažko dokážeme interpretovať výsledky.

 

 

 

-         zvýšiť ceny, znížiť zľavy,

-         znížiť náklady (má to svoje hranice, pozor na fixné náklady, pokiaľ možno nešetriť na marketingu a propagácii),

-         optimalizovať produktový mix (štruktúru ponúkaných výrobkov a služieb),

-         optimalizovať zákaznícky mix (štruktúru zákazníkov, vhodné je zvoliť si nosnú skupinu),

-         nárast predaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete v časopise Česká oční optika září 2004.

Z uvedeného vyplýva, že controlling v optike určite potrebujeme. Každý by sme mali náročnosť, frekvenciu a spôsoby spracovania prispôsobiť individuálne svojím potrebám. Zvlášť v dnešnej dobe sa už určite nezaobídeme bez presných, včasných a kvalitných informácií, ktoré nám umožnia včas a kompetentne zareagovať na aktuálnu situáciu. Dôležité je však to, aby sme boli dôslední a disciplinovaní. Len pravidelným porovnávaním údajov získame náskok pred ostatnými.

Nie vždy môžeme použiť ktorúkoľvek z týchto možností. Práve pravidelné sledovanie výsledkov a správne controllingové výstupy nám pomôžu rozhodnúť sa podľa danej situácie optimálne.

Správne pripravené controllingové výstupy nám okrem iného pomôžu aj identifikovať, akým spôsobom môžeme maximalizovať našu maržu alebo zisk. V zásade máme tieto možnosti:

Prečo by sme sa vôbec mali controllingom zaoberať? Ak máme informácie pod kontrolou, nemalo by sa nám stať, že:

Čo všetko v controllingu sledujeme, analyzujeme a porovnávame:

Z hľadiska náročnosti spracovania, koncepčnosti a času rozlišujeme:

Medzi základné funkcie controllingu patria:

 

Autor:  Zdenka Tisoňová  

    [ Katalog firem ]

Optika - Petr Táborský

Velký výběr brýlových obrub a slunečních brýlí. Široký sortiment brýlových ...

JMJ TRADE, s.r.o.

Služby oční optiky s možností kompletního očního vyšetření.

OPTIK Jitka Gottsteinová

Prodej dioptrických a slunečních brýlí Brendel, Cindy, Jaikudo, Wekos ...

Oční optika Tkáčová Eva

Brýlové obruby všech cenových relací. Kolekce značek Aigner, Bruno Banani ...

AIRLINE OPTIK GROUP s.r.o.

Velkoobchod, prodej: skla minerální, plastová, multifokální, bifokální ...

Oční optika Eva Sochová

Široká nabídka obrub dioptrických brýlí a skel. Kvalitní sluneční brýle ...

Topografie OP
Individuální kontaktní čočky ...
Na podzim 2019 jsem měl telefonát z Brna od kolegy optometristy Tomáše Pospíchala, který se ...
eLegal se dlouhodobě zaměřuje na marketingové právo a regulaci reklamy ve zdravotnictví.
Co změnila novela zákona o ...
Od 26. května 2021 platí nová pravidla regulace reklamy pro zdravotnické prostředky, tedy produkty ...
Riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty lze ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.
Nemoci oka související s věkem ...
S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka ...

Vygenerováno za 0.0407 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cookies

2024 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.