4oci.cz
Ztráta centrálního vidění při věkem podmíněné makulární degeneraci výrazně omezuje možnost řídit automobil
Když se jízda autem stane ...
Lidé, kteří v opilosti usednou za volant a stávají se tak nebezpečím pro sebe i své okolí, jsou ve ...
Sada kotoučů – zleva předbrušovací na plastové čočky, fazetovací, lešticí a předbrušovací na minerální čočky
Tvarový zábrus brýlových čoček ...
V současné době si bez zábrusového automatu nedovedeme práci v dílně oční optiky už představit. Vývoj ...
Extrémní sprint Red Bull 400 do skokanského můstku v Harrachově byl pro Jana Bauera velkou výzvou
Ztráta zraku mi změnila život
Ztráta zraku donutila tehdy třicetiletého Jana Bauera k přehodnocení osobních priorit. Udělal si ...

Přístroje pro měření fúzních rezerv

18. 7. 2017

Přístroje můžeme rozdělit podle způsobu navození potřeby fúzní vergence do dvou kategorií. V první skupině jsou přístroje, u nichž natáčením tubusů dochází k vychýlení fixovaných předmětů pravého a levého oka, pro jejich spojení je pak třeba fúzní vergence. Jedná se o troposkop, synoptofor a amblyoskop. Ve druhé skupině jsou pak všechny přístroje, které k vychýlení obrazu pozorovaného předmětu využívají prizma. Mezi ně patří prizmatické lišty, Herschelovo (Risleyho) prizma nebo sada prizmatických skel.

Přístroje pro měření fúzních rezerv

Originální velikost  Přístroje pro měření fúzních rezerv

Foto: Pavel Kříž

 

Podle přístrojového vybavení pak můžeme dělit měření na plynulé a krokové. Využité přístrojové vybavení zcela zásadně ovlivňuje naměřenou hodnotu rozsahu fúzních rezerv. Námi naměřené hodnoty tedy nelze srovnávat s očekávanými hodnotami, pokud neznáme používané přístrojové vybavení nebo pokud bylo použito vybavení odlišné.

Zásady pro měření fúzních rezerv

Velikost fixovaného předmětu

V definici fixovaného předmětu se jednotliví autoři v literatuře výrazně odlišují. V některých zdrojích je fixovaný předmět definován pouze redukovaně na tzv. Madoxovo světlo, které je součástí Madoxova kříže pro měření heteroforií a heterotropií. Někteří autoři doporučují osamocený optotypový znak o konkrétní velikosti. Již v roce 1945 doporučil Dr. Fink jako optimální velikost optotypového znaku rozměr odpovídající zrakové ostrosti 6/9.

Někteří praktici pak doporučují pro měření horizontálních fúzních rezerv do blízka tzv. Guldenovu fixační tyčinku, která obsahuje vertikální pás optotypových znaků o shodné velikosti. Naměřená hodnota rozsahu fúzních rezerv závisí na velikosti fixovaného předmětu. Čím je fixovaný znak větší, tím vyšší je rozsah fúzních rezerv. Proto je vhodné, abychom mimo použitého přístrojového vybavení znali i velikost testového znaku. Mnoho tabulek s očekávanými hodnotami však tento parametr neobsahuje.

Aplikace prizmat

Dalším podstatným faktem je způsob předřazení prizmat. V ideálním případě bychom měli při stanovení rozsahu fúzních rezerv rovnoměrně rozkládat předložené prizma před obě oči. To je však u použití prizmatických lišt velmi obtížné, proto se tak děje především v případě metody Herschelova (Risleyho) prizmatu, které je součástí foropteru. Při měření rozsahu horizontálních fúzních rezerv lze rovnoměrně rozkládat prizma pouze za podmínky, že není v některém z Herschelových prizmat korigována vertikální odchylka. U měření vertikálních fúzních rezerv pak pouze v případech, když není korigována horizontální odchylka. Rovnoměrné rozložení prizmat tak není možné zajistit u všech klientů. V některých případech dochází k tomu, že vysoká hodnota vloženého prizmatu před jedno oko způsobí dokonce supresi vjemu odpovídajícího danému oku. V případě rovnoměrného rozložení prizmat před obě oči mohou být naměřené hodnoty rozsahu fúzních rezerv vyšší. Stejně tak jsou naměřené hodnoty vyšší v případě, že využíváme plynulý způsob měření, který umožňuje Herschelovo (Risleyho) proměnné prizma.

Rychlost měření

Dalším bodem, jenž ovlivňuje naměřenou výši hodnot rozsahu fúzních rezerv, je rychlost navýšení předkládaných prizmat. Doporučenou rychlostí jsou 2 pD za sekundu, a to u krokového, tak i plynulého měření.

Posloupnost měření

Pro naměření validních hodnot je podstatná i posloupnost směrových typů vergenčních amplitud. Výše naměřené hodnoty rozsahu fúzních rezerv je závislá na tom, jaký typ vergenční amplitudy byl měřen v blízké době. Proto se doporučuje začít měření negativní fúzní rezervy, u které dochází k bodu rozdvojení a opětovného spojení během relativně krátké doby. Pak je vhodné aplikovat krátkou pauzu, během které například můžeme naměřené hodnoty poznamenat do vyšetřovací karty, a pokračovat v měření pozitivní fúzní rezervy. Kdybychom postup otočili, zpravidla by byla hodnota rozsahu negativní fúzní rezervy nižší. Je to proto, že podnět pro fúzní vergence není přerušen ihned po vyjmutí aplikovaných prizmat. Toto je také velmi dobře patrné, když měříme vertikální fúzní rezervy. Pokud měříme vertikální fúzní rezervy v jednom směru a ihned pokračujeme ve směru opačném, je vždy druhá hodnota výrazně nižší. Proto je třeba mezi měřeními udělat dostatečnou pauzu. Někteří autoři dokonce doporučují využít posloupnost, která tento fenomén redukuje. Mezi měřeními a po měření opačných horizontálních fúzních rezerv doporučují měřit vždy jednu z vertikálních fúzních rezerv. Postup pak může vypadat následovně: začínáme pozitivní fúzní rezervou, poté měříme jedním směrem vertikální fúzní rezervu, negativní fúzní rezervu a druhým směrem vertikální fúzní rezervu.

Aplikovaná korekce heteroforie

Zásadním faktorem pro správné vyhodnocení rozsahu fúzních rezerv je požadavek aplikace korekce heteroforie. Například v případě, že bychom měřili bez korekce stranové heteroforie, byly by poměry rozsahů pozitivní fúzní rezervy a negativní fúzní rezervy vůči sobě neodpovídající. U esoforie by byla nižší hodnota negativní fúzní rezervy a vyšší pozitivní fúzní rezerva a u exoforie pak nižší hodnota pozitivní fúzní rezervy a vyšší negativní fúzní rezerva. Opět bychom měli vědět, zdali u tabulek očekávaných hodnot jejich autor tento fakt zohlednil. Někteří autoři pak uvádí pro celý vzorek průměrnou hodnotu forie. Rozsah fúzních rezerv by měl být o tuto hodnotu upraven. Na základě předpokládaného poměru velikosti pozitivní fúzní rezervy a negativní fúzní rezervy lze u klientů, kteří nemají aplikovanou korekci heteroforie, předpokládat, že je při rozhozeném poměru mezi pozitivní fúzní rezervou a negativní fúzní rezervou přítomna heteroforie. Takto lze nepřímou metodou určit stranový typ a orientační velikost heteroforie. Nutností je samozřejmě také plná sférocylindrická korekce.

Velké množství způsobů měření fúzních rezerv a také vliv kritérií měření je jistě jedním z vysvětlení, proč v některých případech podmínky a pravidla opírající se o vztah mezi velikostí heteroforie a hodnotou rozsahu fúzních rezerv nebyly spolehlivé. Zároveň potvrzují význam vhodné volby očekávaných hodnot, naměřených podle shodných podmínek, se kterými srovnáváme naše výsledky měření.

Podrobnosti se dočtete v časopise Česká oční optika, číslo 01/2016. 

Mgr. Pavel Kříž, KOO LF MU v Brně

 

 
    [ Katalog firem ]

Oční optika Medek

Kompletní služby oční optiky. Prodej brýlových obrub dámských, pánských i ...

Oční optika Rozehnalová

Značkové sluneční a dioptrické brýle DIOR, GUCCI, DOLCE & GABANA, VERSACE ...

OPTIKA HRDLIČKOVÁ PETRA

Široká nabídka dioptrických, slunečních, sportovních obrub. Měření zraku ...

Optika Lenka

Široký výběr brýlí pro každého. Brýlové obruby, brýlové čočky, sluneční ...

LUMIEN OPTIC - Zuzana Hanková

Dioptrické brýle, sluneční brýle, velký výběr obrouček, kontaktní čočky, vše ...

Rudolf Hart - oční optik

Komplexní péče v oboru oční optiky a optometrie - progresivní čočky ...

Ztráta centrálního vidění při věkem podmíněné makulární degeneraci výrazně omezuje možnost řídit automobil
Když se jízda autem stane ...
Lidé, kteří v opilosti usednou za volant a stávají se tak nebezpečím pro sebe i své okolí, jsou ve ...
Sada kotoučů – zleva předbrušovací na plastové čočky, fazetovací, lešticí a předbrušovací na minerální čočky
Tvarový zábrus brýlových čoček ...
V současné době si bez zábrusového automatu nedovedeme práci v dílně oční optiky už představit. Vývoj ...
Extrémní sprint Red Bull 400 do skokanského můstku v Harrachově byl pro Jana Bauera velkou výzvou
Ztráta zraku mi změnila život
Ztráta zraku donutila tehdy třicetiletého Jana Bauera k přehodnocení osobních priorit. Udělal si ...

Vygenerováno za 0.0771 sec
Informační portál mapující oblast oční optiky a optometrie. Posláním portálu je srozumitelnou formou oslovit co nejširší veřejnost se zájmem o vidění, zrak, módní trendy a konkrétní služby v oblasti oční optiky. Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.

2018 © 4stav.cz | Provozovatel: EXPO DATA spol. s r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.